Menu

Udmeldelse af SIF

UDMELDELSE

 

Udmeldelse

For at melde dig ud af SIF-Fodbold skal du kontakte fodbold@skovser.dk og oplyse om dit eller dit barns navn og det hold du eller dit barn spiller på.

 

Refusion af Kontingent

Kontingentet opkræves i januar og dækker for et år. 

Udmelding af SIF-Fodbold skal derfor ske senest 10 dage inden kontingentet bliver trukket automatisk i januar. Sker udmeldingen efter at kontingentet er betalt, refunderes kun halvdelen.

 

Melder du dig eller dit barn ud inden d. 31 juni, vil vi kunne refundere et halvt års kontingent, dog ikke på U6, U7 og U8.

 

Ved udmeldelse efter den 31. juni tilbagebetales der IKKE kontingent.

For at kunne refundere halvdelen af kontingentet, skal du sende os et kontonummer hvortil vi kan overføre pengene.

 

 

Når udmeldingen er udført via kontoret, vil du modtage en autogenereret mail.