Menu

SIF-Fodbold Struktur U10 & U11

 

 

Velkommen til Skovshoved IF børnefodbold årgang U10/U11

 

I Skovshoved IF lærer vi børnene at spille fodbold ud fra et udviklende fodboldmiljø, der er drevet at frivillige forældretrænere. Denne folder skal sikre en fælles struktur med retningslinjer for børn, forældre og trænere i klubben.

Retningslinjerne er godkendt af den sportslig ledelse samt bestyrelsen og kan bruges til opslag for forældre og trænere så alle ved hvad det indebærer for forældre, trænere og spillere at gå til fodbold i Skovshoved IF.

Retningslinjerne vil løbende blive udviklet og hvis man har forslag til forbedringer, modtages de gerne ved henvendelse til udviklings- og talentansvarlig.

Velkommen til U10/U11 børnefodbold i Skovshoved IF.

 

Med venlig hilsen

Udviklings- og talentansvarlig

Jan Lauritzen

 

Forældrerollen

Skovshoved IF-Fodbold er en forening drevet af frivillige forældretrænere. Som forældre skal I forvente at blive involveret i træningen samt som træner/kampleder ved stævner. Hvis ikke der findes opbakning og nok frivillige forældretrænere vil de enkelte hold blive nedlagt. Uden forældretrænere - ingen årgang - ingen klub…

Og ja, vi er en forening hvor al træning i Børne/ungdomsfodbolden er jer forældre som gør en frivillig indsats, og ja det er lidt ”op af bakke” engang imellem når man står med 15 glade børn og en masse andre forældre på linien som ikke tager del i træningen og som bare forventer ”klubben” træner deres børn. DE skal bare kunne forstå at de selv er klubben og er en del af noget som børnene faktisk holder meget af, især hvis ens mor eller far støtter op, uanset om det er som træner, dommer, vandbærer, frugtskærer, heppekor eller bare er der og tager del i et hele og opnår venskaber iblandt de andre børns forældre. Det vil gøre det hele lettere for alle parter hvis vi alle løftede i flok og skaber den gode klub vi kan/skal være i de fantastiske rammer vi nu engang har.

Der vil ALTID være utilfredse forældre og der vi altid være uengagerede forældre og det er der og det skal der være plads til ellers forbedrer vi os ikke, MEN utilfredse uengagerede forældre er ødelæggende for den frivillige ånd som holder Skovshoved Fodbold kørende og det må vi sammen gøre op med, det tjener børnene bedst, så må vi voksne komme i anden række. Så husk alle trænere/holdledere/årgangsansvarlige/bestyrelsesmedlemmer ALLE er frivillige og faktisk gør en indsats og prøver gøre en forskel for andre folks børn.

 

Vi er alle frivillige..selv tak!

 

Trænerpåsætning

I U10/U11 er det forældrestyret træning på både 1. 2. og 3. holdet. Dog forsøges det at involvere klubbens U13 - U15 spillere, som hjælpetrænere på henholdsvis først 3. hold derefter 2. holdet. Vi har fra U10 én cheftræner, som er sportslig bindeled mellem holdene og den udviklings- og talentansvarlig.

 

KampKlar/Holdsport

Det er meget vigtigt og et krav at, man af respekt for de frivillige kræfter, altid tilmelder/afmelder sig kampklar/holdsport til hver træning og stævner og gerne i så god tid som muligt. Fra U11 er det et krav at man bruger KampKlar, og klubben anbefaler at man bruger Kampklar, som styringsværktøj. Det styre eletroniske holdkort, medlemmer og vores kontakt til DBU.

Hvis man ikke kan respektere brugen af dette styringsværktøj og gentagne gange hverken tilmelder eller afmelder sit barn til træning eller stævner, kan klubben føle sig nødsaget til at fratage barnet retten til at spille kampe/stævner.

 

Niveaudeling - Det rette læringsmiljø

I Skovshoved IF har vi valgt at niveauinddele vore spillere efter anvisning fra DBU.

Skovshoved IF er en frivillig forening og vores trænere er andre børns fædre og mødre, der ulønnet bruger deres fritid på at træne børnene. Trænerne følger de retningslinjer, der er udstukket fra DBU og Skovshoved IF. Vores trænere er med til at sikre, at alle får den træning, der er den rigtige i forbindelse med den enkelte spillers niveau, indstilling og kompetencer.

 

Hvorfor Niveauinddele:

Mens vi i de yngste årgange blander A-, B- og C- spillere, så alle hold i teorien er lige stærke, vil forskellene mellem børnene blive større, jo ældre de bliver.

I skolegården laves der nye hold, hvis de hold, man startede ud med, ikke er jævnbyrdige. Det er ikke sjovt kun at vinde eller kun at tabe. Børnene tager selv initiativ til at lave nye hold, så der spilles ”lige op”. Så er resultatet ikke er givet på forhånd, og det bliver sjovere at spille.

I Skovshoved IF er det trænerne, i samarbejde med klubbens udviklings- og talentansvarlig, der laver ”nye” hold, således at der kan spilles jævnbyrdigt både til træning og i DBU’s turneringer og det rette læringsmiljø opretholdes.

Den enkelte spiller, uanset niveau, har størst glæde af med- og modspillere på deres eget niveau. Et barn der altid vinder eller altid taber, udvikler sig ikke og i værste fald forsvinder lysten til at spille fodbold.

Allerede fra U8 er der stor forskel på børns færdigheder og indstilling til fodbold og børn med 3-4 års fodbold i benene har ofte udviklet en teknik og en forståelse for spillets taktiske udfordringer, og har derfor et andet udviklingsbehov end f.eks. en ny spiller. Ikke 2 børn er ens, og børn udvikler sig med forskellig fart og i forskellige retninger.

Skovshoved IF vil med niveauinddelingen gerne rumme alle børns udviklingsbehov ved at have Én årgang, flere niveauer, der træner samtidig og dermed optimal udvikling.

For at have mod til at tage imod indlæring er det vigtigt, at man føler sig tryg, at man tør udfordre sig selv og ikke bliver hæmmet af medspillernes kompetencer.

Mod i denne forbindelse, er forbundet med at turde lave fejl i andres selskab, hvis man laver mange fejl i forhold til de andre vil de langt de fleste, prøve at undgå udfordringer og dermed ikke udvikle sig hensigtsmæssigt.

En del af spillerens udvikling ligger dog ikke i KUN at træne sammen med spillere på samme niveau. Dette betyder at Skovshoved IF også benytter sig af DBU’s 25-50-25 model:

25 % af tiden bør spillerne udfordres af spillere under deres eget niveau, 50 % af tiden af spillere på deres eget niveau og 25 % af tiden af spillere over deres eget niveau.

Denne tommelfingerregel har vist sig, at kunne skabe et stimulerende og udviklende miljø.

 

Hvordan Niveauindeler vi?:

Niveauinddelingen foretages i et samarbejde mellem årgangens trænere, hjælpetrænere og klubbens Udviklings- og talentansvarlige. Niveauinddelingen er baseret på 6 parametre:

Træningsparathed, Attitude, Teknik, Hurtighed, Koordination, Perception

Ikke alle børn scorer højt eller lavt på de samme parametre, kunsten er at koble de børn sammen, der er jævnbyrdige og have fokus på hvilke(t) parameter der skal arbejdes med individuelt hos hver spiller.

En niveauinddeling er IKKE statisk, men en løbende proces, nogle mister måske over tid noget af deres træningsparathed, mens andre udvikler sig hurtigt på hurtighed og koordination. Niveauinddeling er derfor også kunsten hele tiden at have den enkelte spillers udvikling og indsatspunkter i fokus, for at sikre at spilleren er på det rigtige niveau.

 

Forældre og forventninger

I en niveauinddelingsfase er det naturligt, at nogle forældre undrer sig over trænernes beslutning. Spilleren eller forældrene kan have en forventning om at de selv eller deres barn alt andet lige må være en A-spiller, eller at det at være B-spiller stiller for høje krav til barnet.

Tit og ofte er børnene godt selv klar over hvor på skalaen de ligger. Det har de fået erfaring med fra skolegården eller når de mødes med andre efter skole på banerne i Skovshoved IF. Men en niveauinddeling kan alligevel være det første opgør med barnet egen selvopfattelse;.

For at blive A-spiller i Skovshoved IF er det ikke nok at være en hurtig, teknisk dygtig hvis man ikke er træningsparat og kun kommer til træning engang imellem. Man bliver ikke nødvendigvis B-spiller selvom man kommer hver eneste gang, hvis man har udfordringer med koordination og teknikken, osv.

Det viser sig gang på gang, at trænerne i fællesskab rammer rigtigt når de niveauinddeler børnene efter de givne parametre. Dette skyldes at det er dem, der kender børnene bedst.

Trænerne ved hvor børnenes styrker og svagheder ligger, da det er dem, der har fulgt børnene og deres udvikling på banen i flere år.

Skovshoved IF opfordrer til at forældre og børn anerkender trænernes beslutning og støtter op om beslutningen, og måske i samarbejde lægger en plan for hvad der skal til for evt. at rykke et niveau op eller ned.

 

Det er vigtigt at forstå at Skovshoved IF IKKE niveauinddeler af hensyn til resultater, men af hensyn til børnenes udvikling.

 

Niveauinddeling fra U10

Fra U10 anbefales der en mere fast niveaudeling for alle på årgangen i et 1. 2. og evt. 3. hold

 •  Hold 1 vil bestå af de mest dygtigste børn og typisk være en mindre gruppe på 10-12 spillere.
 •  Hold 2 vil typisk inkluderer udviklingsspillere og derfor hovedsagligt bestå af A- og B-spillere og vil typisk være en gruppe på 12-20 spillere.
 •  Hold 3 dækker breddespillerne og vil typisk have størrelse på 12-20 spillere.

Der vil være fast niveaudeling men stadig efter 25-50-25 modellen inden for spillergrupperne. Alle træner samtidigt og der startes og sluttes sammen.

Op- og nedrykning af spillere mellem holdene, kan som udgangspunkt foretages 2 gange årligt.

Antal spillere på 1., 2. og evt. 3. hold er udstedt som retningslinjer. Hver enkelt årgang har muligheden for i samråd med udviklings- og talentansvarlig at opdele holdene så det passer til deres behov – både spiller og trænermæssigt.

Indenfor de enkelte hold kan man med fordel lave små kamphold, så de samme spillere tager til kamp sammen over en kortere periode. Det er dog vigtigt at disse kamphold er dynamiske og man minimum hver 3. mdr. opdeler/revurdere holdene.

Der anbefales stadigvæk at arrangere sociale stævner på tværs af årgangen.

 

Skema for børnefodbold U6 til U11

For at følge anbefalinger fra DBU bedst muligt vil følgende fordeling være retningslinjer for spillergrupper:

 

U6

U7

U8 25-50-25%

U9 25-50-25%

U10/U11 Niveaudelt

Gruppe Blå

Gruppe Blå

Gruppe Blå

Gruppe Blå

Hold 1

Gruppe Hvid

Gruppe Hvid

Gruppe Hvid

Gruppe Hvid

Hold 2

Gruppe Grøn

Gruppe Grøn

Gruppe Grøn

Gruppe Grøn

Hold 3

 

DBU’s holdningshæfte kan læse på:

http://www.dbu.dk/~/media/Files/DBU_Broendby/bu/holdningshaefte_2012.pdf

 

Træning:

Der trænes 2 gang ugentligt udendørs forår/sommer/efterår.

I vinterperioden trænes der 1 gang ugentligt indendørs og 1 gang udendørs.

Fra U10 kan der tilbydes specifiktræning sammen med U11 og U12. Træne opad er et tilbud til de spillere, vi mener, kan udvikle sig yderligere ved at træne med endnu dygtigere og ældre spillere. Tilbuddet er dynamisk, og trænerne vil i samarbejde med udviklings- og talentansvarlig løbende vurderer, hvem der skal deltage i tilbuddet. 

Hver træning startes med en kort fælles opvarmning efterfulgt at træning indenfor de enkelte hold. Træningen afsluttes med en samling hvor børnene synger SIF-sangen.

Hvis trænerne for et af holdene er hindret i at deltage i en træning og det ikke er muligt blandt de øvrige forældre at finde en afløser, vil træningen blive aflyst for det enkelte hold.

 

Udviklingsfilosofi:

 

Alle skal behandles lige, men ikke nødvendigvis ens.

Udviklings filosofi:

 1. Vi vil udvikle modige spillere med et meget højt individuelt teknisk niveau
 2. Vi vil udvikle spillere med stor indsigt i spillet og evner til at spille med intuition, kreativitet og mod til at handle selvstændigt.
 3. Vi vil udvikle adrætte og stærke spillere som er klar til at honorere de fysiske krav fodboldspillet stiller.
 4. Vi vil udvikle gode mennesker, hvor empati, medmenneskelighed, nærvær og samvær skal gå hånd i hånd med attitude, aggressivitet, vedholdenhed, mod og vindermentalitet. 

 

Krav, kærlighed og konsekvens:

Vi skal stille krav til os selv, have kvalitet og nærvær med på banen. Vi forbereder os grundigt og samtidig har mod til at stille krav til både spillere og forældre.

Kærligheden er grundlæggende for at kunne udvikle noget som helst, kærlighed til mennesket vi arbejder med og kærlighed til fodboldspillet. Vi skal have kærligheden med i alt hvad vi gør.

Vi skal have mod til at være konsekvente, uden konsekvens, ingen krav og ingen kærlighed.

Hvis vi stiller krav uden at være konsekvente, kan ingen have tillid til os og hvis der ikke er tillid, skabes der usikkerhed og usikkerhed skaber utryghed, utryghed skaber lavt selvværd og ingen har fortjent lavt selvværd.

Konsekvens er en af essenserne i kærlighed

 

Fra U10 er det vigtigt at træne:

Spilopfattelse/spilintelligens*

 • Spilforståelse – 2v1, 2v2, 3v2, 4v3, 4v4 på flere mål.
 • Splitvision
 • Placeringsevne

Funktionel teknik - anvendt i høj fart

 • Berøring
 • Vendinger og cuts
 • Finter og driblinger
 • Hurtighed i pasningsspil

Boldkontrol - begge ben

 • Formel teknik / boldfornemmelse/ footwork
 • Kontrollere bolden i bevægelse/løb
 • Jonglere med begge ben

Det fysiske potentiale

 • Hurtigkraft/afsæt
 • Accelerationer/sprinthurtighed
 • Balance - i balance, ude af balance, genvinde balance.
 • Vægtforskydning, retningsskift, at vende om egen akse

Sparkefærdigheder - begge ben

 • Indersidespark i fuldt løb (fokus på låst fodled og støtte- ben).
 • Halvtliggende og lodret vristspark.
 • Hel- og halvflugtninger.

 

Der SKAL arrangeres 1 månedlig fællestræning for hele årgangen hvor hvert trænerteam har 1-2 stationer som de har ansvaret for.

Denne fællestræning ligger altid som den første træning i måneden. I vinterperioden er det månedens første udendørstræning der er fællestræning.

Det anbefales at man har omklædning sammen før og efter første træning i ugen, bad er IKKE obligatorisk.

 

Omklædningskultur:

Vi anbefaler at forældrene hjælper med, at hjælpe til i omklædningen. Lav det til et hyggeligt kvarter, hvor man kan gasse af før og efter kampen. Herinde er der opstået mange venskaber.

 

Stævner og turnering:

Hvert hold bliver tilmeldt DBU-rækker hvor niveauet aftales mellem trænerne og klubbens udviklings- og talentansvarlig. Kampene er i stævneform for U10 og turneringsform for U11-drenge. 

Fra U10 kan man begynde at tilmelde/arrangere 7- eller 8-mandskampe, hvis det enkelte hold vurderes klar til dette. 

 

Diverse betalingsstævner kan findes på www.staevner.dk og er direkte forældrebetalt.

 

Der spilles efter HAK-princippet om at spille mindst halvdelen af hver kamp og det er trænerens rolle at sørge for rotation af pladserne uanset udfaldet af de enkelte kampe.

Man må som forældre meget gerne komme med ros og anerkendelse til børnene under træningen og kamp. Vi vil derimod ikke acceptere det modsatte eller instruktioner. Man råber aldrig ad kamplederne og/eller trænere og respekterer altid deres beslutninger.

 

Under stævnerne opholder alle forældre på den ene sidelinje i god afstand til trænere og spillere.

Tænk på, at det er dit barn, der spiller fodbold - ikke dig!

Vær ikke for ambitiøs på barnets vegne - det kan ødelægge meget for barnet, holdet og trænerne.

 

Fokuser på de gode ting i spillet i stedet for på sejre og nederlag. Spørg til spillet i stedet for til resultatet.

 

Bolde, rekvisitter m.m.

Årgangen får ved sæsonstart tildelt en bold pr. spiller/træner samt 2 x 6 veste og 1 sæt kegler pr. 15 spillere. Disse opbevares af trænerteamet enten privat eller i aflåst bur/skab man får tildelt i klubben.

Det er trænernes ansvar at der altid er bolde, veste og kegler til rådighed og at disse ikke bortkommer. Mister man en bold (hvilket jo sagtens kan forekomme), retter man henvendelse til fodboldkontoret på fodbold@skovser.dk der så vil sende mailen videre til de bold-og rekvisitansvarlige.

Når sæsonen er afsluttet, afleveres bolde, kegler og veste (som selvfølgelig er blevet vasket) til fodboldkontoret mærket hvilken træner der har afleveret dette.

Når ny sæson opstarter i august får man tildelt nyt.

I boldrummet er der yderligere rekvisitter, man kan bruge til træningen. Disse leveres tilbage på samme plads efter brug.

 

Kostpolitik

Det bedste, I kan give jeres børn med til træning og stævne, er vand og frugt. Der vil altid til træning være indlagt korte drikkepauser.

Til kampe/stævner medbringes sund madpakke og vand i drikkedunken. Slik, kager, sodavand og is er til EFTER sidste kamp er spillet men så skal der til gengæld også være masser af det ;-).

 

Sociale aktiviteter:

Det anbefales at årgangen arrangerer en juleafslutning samt en sæson afslutning.

Det er muligt at overnatte i klubben og fællesspisning i kantinen er også vældig populært.

Forældregruppen nedsætter et udvalg som arrangere dette.

Årgangsbudget kan bruges af holdet, til stævner, sociale arrangementer eller ture i restauranten. Skal man på udlandstur eller alle spillere skal have is til afslutningsstævnet - Fantasien sætter grænser. Budgettet bliver oplyst til den årgangsansvarlige hver sæsonstart.

 

Forældremøder:

Der SKAL afholdes minimum 1 forældre møde om året, hvor den udleverede dagsorden fra klubben gennemgås. Trænerne oplyser om hvad næste fokuspunkter vedr. spillernes videre udvikling er og årgangsstatus

 

Trænerpakker: (hvert andet år)

Hvert hold for tildelt trænerpakker afhængende af hvor mange spillere, hold og trænere en årgang har.

Hjælpetrænere får en gul NIKE trøje

 

 

Trænerkurser:

 

Uanset om du lige er begyndt som forældretræner, har ambitioner om at blive dommer, eller har en drøm om at træne landsholdet en dag, så er der et uddannelsestilbud til dig fra DBU.

 

Skovshoved IF tror på, at udvikling og uddannelse er en investering i fremtiden for både dig og vores spillere.

 

Klubben afholder sine egne interne kurser:

 

3. lørdag i september Kl. 9-13: Begynder / Basis træner kursus på 4 timer med fokus på: Klubbens udviklings filosofi, Opbygning af en træning, (hvad er stationstræning), med fokusområder, øvelser og træningskultur.

 

2. lørdag i maj kl. 9-13: for lidt øvede på 4 timer med fokus på: Stationstræning med fokus på individuel tekniske og fysiske færdigheder, niveau inddeling og hvordan vi spiller kampe.

 

Disse 2 kurser afdækker faktisk det meste af et C-Licens forløb så man er godt klædt på til opgaven med at træne en masse glade børn.

 

 

Fodbold Fitness:

Hver mandag er der fodbold fitness på kunststofbanen som er forbeholdt klubbens trænere som mødes og spiller kamp imod hinanden. Det er en god mulighed for at både få rørt sig, spillet noget (god) fodbold samt danne netværk både i form af sit professionelle virke eller ”bare” som klubtræner hvor man kan få indblik i hvordan ” de andre” gør.

Pris pr. år : 250,00 kr ( og man spiller HELE året;-) )

  

 

SIF sangen:

 

”Solskin kan man altid finde

Bare der er en man holder af

Selvom man er fra Skovshoved

Er man ikke helt ved siden af”

Luk