Menu

Årsberetning 2015

SIF-Fodbold Årsberetning 2015

 

2015 var et turbulent år for fodboldafdelingen.

Vi startede med at ansætte Pernille på kontoret og brugte den første tid på at klæde hende på, hun var fodbold mom uden at vide noget om fodboldens kodex, men hun vidste noget om administration og om at kunne holde mange bolde i luften, det fik hun brug for i løbet af året.

Bestyrelsens arbejde med implementering af Holdninger og Handlinger ved hjælp af vore 2 lønnede konsulenter, også båret af vort egen blå tråd som vi over en årrække ville udvikle, havde det svært, der var ikke tid og ofte var fremmødet til vore møder ringe. Dog lykkedes det at få organisationsplanen på plads og vi var gennem året godt bestyrket med trænere på alle hold.

Malurten i bægret var de + 15 årige hvor det har været svært at holde holdene kørende, det skal siges det er bedre i 2016 hvor vi har op til u/17 i gang og u/19 på vej men det er svært.

Vi har stadig et problem med klubskifter, specielt til HIK, vi prøver i klubben at rådgive forældre og unge der vil videre, men ikke mange vil lytte og oftest ender det med de mister lysten helt til fodbold på grund af de bristede ambitioner, dog kan vi bryste os over at dem der har lyttet blev kontraktspillere på højeste niveau i ungdomsårene i ligaen, og dem er der nu 4-5 tilbage i klubben igen til glæde på SIF 1. Senior, jeg er sikker på det kunne lade sig gøre med andre hvis de ville tale åbent med deres ledere og trænere der så kunne guide dem det rigtige sted hen. Pt har vi 20-25 spillere i andre klubber

Vi er i gang med opbygningen af en sekunda kultur til glæde for de mange unge der ikke har noget hold at spille på men gerne vil spille og træne i SIF, i år kommer der en ny afløser for Horn Holdet i form af et hold baseret på de unge u/19 med ole B til at hjælpe. Det andet hold i serie 4 er selvkørende med 20 mand der passer det selv og satser på oprykning i foråret. Endvidere er der tilmeldt et ekstra Serie 5 hold til aflastning af 3 holdet når der ikke er spilleplads der, vi håber vi kan holde det i gang og der er spillere nok. Old boys klare sig og gennemfører turneringen og Frank HøJs nye 7M Veteran vandt rækken, Hornholdet spiller fra 2016 i superveteran rækken.

Årets bestyrelsesarbejde sluttede desværre med af Kurt trak sig efter eget ønske og vi skal derfor i dag vælge en ny formand. Vi havde i bestyrelsen lagt op til en nytænkning af vort ungdomsarbejde hvor vi gerne vil gøre den så enkelt som muligt og gøre det vi er bedst til, i stedet for at sætte skibe i søen der ikke kan sejle, vi ønskede at sætte fokus på 4-5 punkter som vor konsulent skulle være tovholder på, det være

  1. Indslusning af nye hold, ny indfaldsvinkel til frivillige forældre med stævner osv. faste regler for hvad vi gør og hvornår vi starter, vi har altid sagt det år man fylder 5 er det tidligste, dvs vi skal have en årgang 2011 efter sommerferien f.eks., vi er lidt presset fra andre klubber der starter meget tidligt.

  2. Fastsættelse af aldersrelateret træning, hvad skal træner i hvilke årgange og hvad kan vi med frivillige trænere forlange, hvordan skal de træne specielt vigtigt under 12 år, der skal f.eks. ligge et værktøj til trænerne en slags manual de kan anvende

  3. Den rigtige besætning af trænere-sørge for trænere nok osv. iflg. den organisationsplan vi har, men skal vi f.eks. ændre vores 3x15 holds strategi og i stedet tage alle ind, vi har pt venteliste

  4. Udvikling af de unge -her skal der laves en plan for det fremtidige idet, det   afsluttede projekt der har kørt i år ingen funktion eller virkning og vi besluttede at der ikke skulle genansættes en ny på denne post

  5. Hvis der er tid projekter, med frivillig træning for de bedste, tilmelding til eksterne stævner osv.

    Jans aftale udløber til sommer så der skal til den tid ligge en handlingsplan for et nyt samarbejde som ungdomsansvarlig

Pernille tager sig af kamp- og bane planlægning, den daglige kontakt med medlemmer og trænere og passer kontoret, hun har i år brugt meget tid på sæsonpakkerne, den del skal også løftes så det bliver overskueligt, evt. ved hjælp af shoppen hvis fremtid vi skal i gang med at drøfte, der er 2 år tilbage af aftalen med Unisport/Nike.

Oveni har Pernille udviklet en helt ny hjemmeside som er klar, der har været fart på og hun har PT Lars der var her som i praktik i forbindelse med hans uddannelse til at hjælpe sig, så lidt afhjælpning kan hun da få, og det er nødvendigt.

Dertil kommer camps som Michael Jørgensen 1. holdets træner står for sammen med Morten Mejnecke så det skulle være i gode hænder.

Så er der pige afdelingen hvor Jesper kæmper for at få det til at hænge sammen, her skal der også tages affære og sidste mangler vi trænere på bl.a. u/15 hvor der efter vinter perioden ikke er nogen.

 

Puha ja der er noget at se til, men vi valgte at den nye bestyrelse skulle vælges først for at den kunne sætte sin finger på udførelsen og få færdiggjort de mange ting- og så er der en væld at ting vil gerne vil sætte i gang, så forhåbentlig kan 2016 sætte ny dagsorden og struktur for vor klub

 

Tom Gudmandsen Marts 2016

 

Luk