Menu

Tirsdag d. 6/9-2016

SIF FODBOLDSUDVALGSMØDE

Dato                 Tirsdag d. 6/9-2016

Tid                   Kl. 19.30-21.30

Sted                  Krøyersvej, Fodboldkontoret.

 

Deltagere        Tom Gudmandsen, Lars Ibsen, Christian Eiholm Kjær, Thomas Frost, Jakob G.

Afbud           Frank H.  Jakob K

Referent          Pernille

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af seneste referat

Referatet godkendes

2.Gennemgang/status fra sidste møde den 6/6 2016, der er efterfølgende holdt statusmøde uden referat

- Der er ikke sket noget omkring loppemarkedet. Det besluttes at vi dropper det og i stedet får fat på nogen der vil have alt det fra lageret som vi ikke skal bruges. Denne ligger hos Tom og Lars.

- Det er stadig et problem med bolde på banen. De gamle bolde skal fjernes fra boldrummet. Denne ligger hos Tom.

3. Meddelelser fra Formanden

- Pengene fra danske spil er gået igennem og sendt til SIF

- Det foreslås at pengene bruges til et arrangement for frivillige og HS på Pitten

- Hovedbestyrelsen har godkendt byggeri af speakertårn ved Græs1. Tom undersøger om der skulle være nogen form for egenbetaling, da der er en del interessenter i dette projekt

- HS1 er rykket op og det går rigtig godt for holdet og mange af vores ”egne” spillere er en del af årsagen til dette.

De nye kontingentsatserne kommer med på næste hovedbestyrelsesmøde

- Vandbeholderen skal skiftes. Det foreslås at vi erstatter med et rensningsfilter og Tom undersøger hvad dette koster

4. Meddelelser fra administrationen

- Vi ligger på budgettet for sæsonpakker, men har dog færre indtægter i forhold til sidste år. Pernille tror at dette skyldes at man sidste år kunne vælge mellem 2 pakker og mange valgte at købe begge.

- Regnskabet fra Skovser Campen er sendt rundt og det besluttes at køre med samme koncept næste år. Pernille videreformidler dette til arrangørerne.

Der er problemer med baneplanen, da vi denne vinter har flere hold en nogensinde før. Oplægges sendes til FU der skal komme med input senest fredag denne uge.

- Udgiftsbilag fra Siffen kommer nu til fodboldkontoret, der er dog stadig problemer da der kommer regninger ned der ikke er godkendt af nogen. Lars, Jakob G. og Tom laver en guideline til de regler der skal gælde.

- Der er kommet et forespørgsel ang. direkte sponsorstøtte til U17-pigerne. Pernille går videre med denne og såfremt der ikke er nogle trykudgifter forbundet med sponsoratet går pengene ubeskåret til pigerne.

5. Meddelelser fra Kasserer Regnskab og Budget

- Ingen nye meddelelser

6. Meddelelser fra udvalg

a. Status på trænerkontrakter, senior og ungdom

Der mangler kontrakt på Michael + diverse.

b. Fremtiden for shoppen

Det aftales at der prøves med at holde åbent mandag og tirsdag i shoppen.

c. Kontingentsatser, godkendelse til fremlæggelse for HB

Nye kontingentsatser fremlægges på næste hovebestyrelsesmøde

d. Samarbejdsklubber skal/ skal ikke lave nye aftaler

SIF-Fodbold ønsker ikke fremadrette at have FCN som samarbejdsklub. Vi kan overveje FCK og høre hvad de kan tilbyde.

e. Ny Forretningsorden for fodboldudvalget

Mangler

f. Jobbeskrivelse Pernille

Mangler

Pernille deltager ikke i punkt E & F beslutningsgrundlaget fremlægges i sin helhed sammen med øvrig referat fra mødet.

 

 

Luk