Menu

Årsberetning 2014

Årsberetning fra fodboldudvalget 2014.

 

Endnu et spændende og travlt år er gået i Skovshoved IF, fodboldafdeling med masser af energi og spændende tiltag.

Ved sidste års medlemsmøde i fodboldafdelingen var der formandsskifte. Peter Huusom takkede af og overlod formandsposten til undertegnede, som overtog en afdeling med masser af muligheder. Endnu engang tak til Peter for en rigtig god overlevering, som gjorder det muligt, at gå i gang med det samme efter en lille indkøringsperiode.

Hvad sker der i fodboldafdelingen.

Vi har her med en spændende og meget aktiv afdeling at gøre, hvor der sker rigtig mange ting. Det er ikke mange timer i døgnet, hvor der ikke er aktiviteter her. På fodboldkontoret mærker vi et stigende arbejdspres, med rigtig mange henvendelser fra medlemmer / forældre og træner/ledere, men vi elsker at have travlt når formålet er: at glæde vore mange medlemmer. Vi har nu et medlemstal på over 700 og det er stadig stigende. Når man møder i SIF er der altid meget aktivitet hvor det vrimler med børn, unge og spillere til langt op i årerne, og det vil vi forsøge at udbygge i de kommende år, med nye og spændende arrangementer, hvoraf nogle vil blive i fællesskab med de andre afdelinger. Sammenhængskraften imellem de forskellige dele i fodboldafdelingen skal udbygges, så vi får en endnu større klubfølelse, og at tilhørsforholdet bliver endnu stærkere.

Ændringer i fodboldudvalget.

Det går stærkt i fodboldudvalget, og vi har valgt en mindre ændring i forhold til tidligere fra at have møder den 1. tirsdag i måneden, er denne mødeaktivitet skåret ned til 4 møder om året, men der vil selvfølgelig blive holdt flere møder, hvis det skulle vise sig påkrævet. Mindre ting vil blive behandlet ad hoc eller i vores Forretningsudvalg. Midt i vores periode måtte vi desværre sige farvel til 2 udvalgsmedlemmer (Kenni Marker, kasserer og Lars Ibsen udvalgsmedlem ), som ikke ønskede at arbejde under de præmisser, som den øvrige del af udvalget arbejder under. Jeg takker her for deres indsats og glæder mig over, at de har valgt at fortsætte i klubben omkring holdene i børneafdelingen. Ny i udvalget blev Jakob Kvist fra seniorafdelingen og Jakob Grandahl overtog den meget vigtige kasserer post.

Ændringer på fodboldkontoret.

Kim Skarp som har været i SIF fodbold igennem mange år, valgte med udgangen af 2014 at søge nye udfordringer. Vi søgte derfor en ny medarbejder til kontoret, og efter samtaler med 3 egnede ansøgere faldt valget på Pernille Marcussen, som hurtigt og effektivt har sat sig ind i, hvordan sådan et kontor skal styres. Pernille har rigtig mange kompetencer, som helt afgjort vil blive udfordret i vores spændende fodboldmiljø i SIF, og samtidig foregår der en rigtig god sparring imellem Pernille og undertegnede, så også på dette område er der sket store ændringer.

Hallen er en meget vigtig del af hele Skovshoved IF, og der har været diskuteret meget om, hvem der har råderet over hallen og hvornår den måtte bruges. Vi nedsatte i bestyrelsen et brugerudvalg med Peter Huusom som formand, og det har nu betydet, at der er nået enighed om fordelingen af tider, så vi alle mere langsigtet kan tilrettelægge brugen af hallen. Multihallen er meget vigtig for fodboldafdelingen i perioden hvor vore baner er lukkede, da det ikke er alle der kan få tider på vores nye kunstgræsbane. Vi bruger al den tid vi kan få på skoler, multihal og Gentofte Sportspark, så alle vore medlemmer kan få træningstid også i vinterperioden.

Kunstgræsbanen.

Efter et stort forarbejde af Bue Kjems, Peter Huusom og Tom G blev arbejdet sat i gang med renoveringen af vores gamle kunstgræsbane i sommeren 2014. Banen stod klar til opstart af træningen lige efter sommerferien, og vi har her fået en perfekt bane til træning hele året, dog kan der ikke afvikles 11 mands kampe på den, da den kun opfylder 80 % af en normal kampbane, men rigtig mange børnekampe og voksne 7 mands kampe kan afvikles på den. Kunstgræsbane blev indviet af borgmester Hans Toft og rigtig mange børn og forældre. Den bliver nu brugt af vore mange hold fra SIF, Skovshoved Skole og fritidsordningen. Det er en glæde at se den store aktivitet de nu er på banen.

Samme dag som banen blev indviet, havde vi besøg af DBU Københavns formand Henrik Ravnild, som havde en overraskelse med i form af DBU Københavns Sølvnål. Nålen blev overrakt til Tom G, for hans store engagement i SIF igennem 25 år. Herfra skal lyde endnu engang et fortjent tillykke.

 

Vore baner.

Fodboldbanerne i SIF bliver passet og plejet efter alle kunstens regler, og står altid flotte og imødekommende. Klubben modtager megen ros fra modstanderhold og dommere for den flotte stand. En stor tak til Ole og Martin for deres arbejde med at give os fodboldspillere de bedste betingelser, og jeg vil opfordre alle der benytter anlægget til at passe godt på det, samt sørge for at mål og lignende bliver sat på plads efter endt brug, da det også vil gøre arbejdet lettere for Ole og Martin, når der skal slås græs. Der skal også lyde en stor tak til Søren, for hans store arbejdsindsats med at holde orden i omklædningsrum og diverse udenoms arealer o.l. Søren er desværre ramt af sygdom i øjeblikket, vi ønsker ham god bedring og håber at han snart er tilbage i SIF igen,

Brande Cup.

Årets Brande Cup 2014 blev desværre også den sidste vi deltog i. Denne turnering har igennem rigtig mange år været årets store fællestur og start på sommerferien for rigtig mange Skovsere, men efter en grundig evaluering, må vi nok erkende, at kvaliteten af turneringen ikke var ret god mere, da turneringen 2014 var blevet aflyst, hvis ikke SIF var kommet. Kvaliteten af kampene og dommerne lå på et meget lavt niveau, og så var der kun hyggen tilbage, som selvfølgelig også er en vigtig del for os. Det er fodboldudvalgets mål, at der også i fremtiden skal være mulighed for at deltage i Stævner og Cups, og vi forsøger derfor i år, at tage til Holland med 6 hold til en stor international turnering i Kristi Himmelfartsferien, og vil så efterfølgende evaluere om det er denne vej vi skal gå, eller holde os hjemme i Danmark.

 

Det er virkelig en kæmpe udfordring. Det er totalt uforståeligt, hvad der får vores trænere til at behandle dette område så dårligt, da det er af meget stor vigtighed, at vi alle har gode bolde og materialer at arbejde med i træningen. Jeg har flere gange i vinterens løb brugt timer på at rydde op, for så at komme dagen efter, og se at det hele flyder igen med bolde og materialer der ikke er lagt på plads. Ligeledes er der desværre også trænere, der lader bolde, veste og materialer ligge at flyde på banerne efter endt træning. Jeg har efter flere træninger samlet et sted mellem 40 og 60 bolde ind, og lagt på plads i boldrummet. Målene skal også sættes på plads efter end træning, som jeg tidligere har nævnt i denne beretning.

Pas på boldrummet og hold orden, det vil gøre livet meget nemmere for os alle, og vi vil altid have gode arbejdsredskaber til træning og kamp.

Børneafdelingen.

Det vrimler med mange børn i SIF, og jeg ville ønske vi havde meget mere plads. Her i vinterperioden har vi desværre været nød til at sige nej til nogle børn, der gerne ville spille fodbold p.g.a. pladsproblemer, men nu er foråret på vej, og det skulle gerne give os mulighed for at optage endnu flere unge medlemmer. Den nye skolereform har ikke gjort vores arbejde lettere, da børnene ofte er trætte når de kommer i klubben efter en lang dag i skole, men denne udfordring tager vi også op. Jan Lauritzen som er udviklings- og talent ansvarlig for børnefodbolden laver et rigtig stort stykke arbejde med børnene, og har udviklet et nyt koncept som bliver kaldt ” GÅ BUS ”, der gør det muligt, at de små spillere kan komme tidligere i klubben og træne. Jan henter i samarbejde med nogle forældre børnene i skolen og fritidsordningen, så de kan komme til træning tidligere end normalt, og er dermed ikke afhængig af, at forældrene skal følge de ” små stjerner ” til fodbold.

Her er der også rigtig godt gang i den, men har dog problemer med at skaffe kvalificerede trænere til vores ældste årgange. Her må vi desværre også erkende, at vi mangler nogle årgange for at slutte ringen op til seniorafdelingen. I januar 2015 ansatte fodboldafdelingen Michael Bagge som udviklings- og talentansvarlig for ungdomsfodbolden, og han har en meget vigtig opgave her, med at skabe sammenhæng imellem de forskellige årgange både hvad angår træning , og samarbejde med de forskellige trænere. Sammenhængskraften er en meget vigtig ting for en klub som vores, da vi jo gerne på sigt skulle producere dygtige spillere til vores seniorafdeling. Ungdomsafdelingens hold skabte mange gode resultater i 2014, og det forventer vi også vil ske i 2015.

Vi har desværre måtte foretage nogle justeringer af vore hold i 2015. U 17 pigeholdet er blevet nedlagt, da flere spillere har valgt at stoppe med at spille fodbold, og det betyder så, at de spillere som er tilbage, vil komme til at spille på dispensation på U 15 pigeholdet. Ligeledes har vi rykket U 13 pigerne op før tid, da de havde svært med at stille hold i 2014. Vi trænede allerede pigerne sammen fra efteråret 2014, og det fungere rigtig fint.

Der kommer stadig tilgang af små piger, og vi vil i 2015 have et U 10 og et U 11 pigehold i turneringen, og her skal der arbejdes på, at få engageret forældrene endnu mere.

Nike Camp

Wold Cup Camp 2014 blev en stor succes med mange glade børn og unge mennesker, og vi vil ligeledes i 2015 afholde Nike Camp både for vore mindste og for vore større børne- og ungdomsmedlemmer.

Mini Camp: 20 – 21 og 27 – 28 juni 2015

Nike Camp: 5. – 11. august 2015

Uddannelse – dommerkurser – kamplederkursus – trænerkurser – velkommen i klubben – førstehjælpskurser og meget mere.

Mulighederne er mange for at deltage i kurser, og dygtiggøre sig som træner og leder. En vigtig del er dommeruddannelsen. Weekend efter weekend står man på sidelinjen og gør sig klog på fodboldloven og om hvor dårlig dommeren er, og her vil jeg opfordre til, at vi får uddannet dommere også i klubregi, så vi altid har dygtige og velkvalificerede dommere til rådighed for alle vore kampe. Uddannelse skal sættes på dagsordenen i 2015, så vi får endnu flere dygtige trænere og ledere.

Klubbens 1. senior også kaldet Flagskibet, har fået vendt en tilværelse i bunden af Københavnsserien til en flot topplacering inden vi går i gang med den sidste halvdel af sæsonen, og en oprykning til Danmarksserien er absolut inden for rækkevide, og her skal lige nævnes at Andreas Mortensen lige er blevet udnævnt til årets topscorer og årets spiller i Københavnsserien. Han har i efteråret scoret 21 mål i 22 kampe. Vi forventer mange tilskuere og god stemning på Leon Ground i foråret.

Andet holdet rykkede op i serie 1, og har det rigtig svært, men med Rene Zedler ved roret som ny træner er der forhåbninger om, at vi bliver i denne række.

Oldboys afdelingen med deres mange hold fungere godt, og vi får i 2015 et nyt hold i 7 mands veteran.

 

Fodbold Fitness.

En del trænere og forældre er begyndt at spille fodbold for sjov og for motionens skyld, så vi vil i 2015 prøve at sætte Fodbold Fitness på dagsordenen, da det har stor betydning for sundhed og velvære, og så er det meget sjovere end at gå i motionscenter.

Den frivillige træner/leder.

Vore mange frivillige trænere, holdledere og årgangsansvarlige er en meget vigtig del af vores fodboldafdeling, og uden denne hjælp ville vi have det rigtig svært. I er alle med til, at give vore mange spillere en god og positiv oplevelse, når de kommer til træning og kamp. SIF fodbold udvikler sig hele tiden, og der vil være brug for endnu flere frivillige hænder, både omkring holdene men også til andre opgaver i vores forening. En stor tak for hjælpen til de frivillige.

Samarbejdet i Skovshoved IF.

Bestyrelsesarbejdet i Skovshoved IF fungere rigtig godt, og vi har en god stemning ved møderne. Der er enighed om multihallen, så vi fremover kan give vore hold træningstider i rigtig god tid. Vores dejlige klubhus fungere også rigtig godt, med mange faciliteter og en god restaurant, som er samlingssted for de forskellige medlemmer og for beboerne i lokalområdet. Vi vil i fremtiden forsøge os med fællesarrangementer for SIFs mange børne- og ungdomsmedlemmer, så vi kan lære hinanden at kende på tværs af vore forskellige idrætsgrene. Tak for et godt samarbejde og sparring til Henrik og Lene på kontoret.

Tak til Erhvervsklubben.

Erhvervsklubben er en meget vigtig del af fodboldafdelingen, og jeg vil hermed sige jer tak for den store støtte i yder fodboldafdelingen.

Tak til SIFs Venner.

SIFs Venner skal også have en stor tak for jeres støtte til vore hold, som gør det muligt at de kan komme på ture, rejser og til stævner.

Tak til Pernille.

Du skal også have en stor tak for din indsats på fodboldkontoret, og for at du bevare begge ben på jorden i en til tider stresset og travl hverdag på fodboldkontoret. Tak for god sparring. Jeg ser fremtiden i møde med et velfungerende fodboldkontor, og med masser af nye opgaver i et godt samarbejde.

Tak til fodboldudvalget.

Til slut vil jeg takke fodboldudvalget for et godt og konstruktivt samarbejde, og vil se fremtiden i møde med en positiv indstilling, og med en masse spændende udfordringer og opgaver, som vi i fælleskab skal have løst, til gavn og glæde for alle vore medlemmer.

 

Kurt Bagge Marts 2015

Luk