Menu

Vision, Mission og Værdigrundlag

image

 

Vision:

Visionen udtrykker hvad SIF ønsker at være

 

Dit SIF er et fællesskab med flere idrætsgrene.

SIF udvikler børns sociale kompetencer via idræt og leg.

SIF skaber venner og langtidsholdbare netværk.

SIF tilbyder træning til bredde og elite under forudsætning af økonomiske forsvarlige rammer.

SIF opmuntrer alle medlemmer og forældre til at være aktive og involveret.

SIFs medlemmer viser respekt for fællesskabet og hinanden.

SIF ønsker at tiltrække en stab af trænere, ledere og medarbejdere på kontor og anlæg, som alle bidrager til at efterleve SIFs værdier.

 

 

Mission:

Missionen udtrykker SIFs hovedopgaver

SIF tilbyder alle medlemmer muligheder for at dyrke motion.

SIF arrangerer træning for alle unge.

SIF stimulerer talenterne via tilbud om udvidet træningsstøtte.

SIF giver plads til at fastholde ældre medlemmer, når fysikken ikke mere rækker til idræt.

 

 

Værdigrundlag:

Værdigrundlaget udtrykker SIFs styrker

Én gang skovser – altid skovser.

En skovser vil gerne vinde, men glemmer ikke hyggen.

Et rigt klubliv båret af frivillig indsats fra medlemmer og forældre. Traditioner, fester, engagement og ansvarsfølelse overfor SIF og hinanden.

SIF er også et mødested.

SIF har gode indendørs banefaciliteter og omklædningsforhold, motionsrum, en attraktiv restaurant og en velfungerende drift med orden i økonomien.

SIF er en klub med mange tilbud og fornyelse gennem traditioner. SIF er en attraktiv arbejdsplads, hvor vi hjælper hinanden.

 

Luk