Menu

Onsdag d. 25/10-2016

SIF Fodboldudvalgsmøde

 

Dato                 Onsdag d. 25.10-2016

Tid                   Kl. 19.30-21.30

Sted                  Krøyersvej, Fodboldkontoret.

 

Deltagere        Tom Gudmandsen, Lars Ibsen, Christian Eiholm Kjær, Jakob K. Frank H. Jakob Grandahl. Fra HB: Bue Kjems, Claus Beck og Claus Buhl

Afbud             Thomas Frost

Referent          Pernille

1. Godkendelse af sidste referat

Referatet er godkendt

2. Meddelelser fra formanden

Tom oplyser at udsalget rykkes fra uge 43 til uge 44

Tom oplyser endvidere at Claus Beck er ny i hovedbestyrelsen og vil deltage i mødet

Tom oplyser at der har været indbrud i shoppen og det vedtages at der fremadrettet ikke må ligge kontanter derinde.

3. Meddelelser fra adm.

Pernille oplyser at der er rigtig mange hold tilmeldt Futsal og at hun er ved at undersøge om det giver problemer, da multihallen ikke kan benyttes til denne spilleform.Tom ønsker endvidere en oversigt over dem der endnu ikke har fået betalt for sæsonpakken.

Tom oplyser at kaffekopperne ikke må smides ud. Der kommer papkrus på et tidspunkt

Pernille oplyser at DBU ønsker at vi afholder Kamplederkursus. Dette er fint og Lars tager bolden.

4 Meddelelser fra kasserer, regnskab og budget oplæg til 2017

Jakob fremlægger oplæg til budget og gennemgår tallene

5. Meddelelser fra øvrige udvalg

Tom og Bue gennemgår status på tårnet ved Græs1. Der afventes i øjeblikket byggetilladelse og der kigges på om Gentofte Ejendomme er interesseret i at deltage i finansieringen, såfremt vi kan bidrage med sponsorstøtte

Det oplyses at der d. 12/12 bliver afholdt julefrokost i SIF.

6 Eventuelt

Intet at tilføje

 

Luk