Menu

Årsberetning 2017

Beretning 2017.

 

2017, blev endnu et ujævn år i fodboldafdelingen, i en række af flere, sportsligt klarede vi det godt men ledelsesmæssigt, konstruktivt og udviklingsmæssigt har vi ikke bestået i år.

Der har gennem året været mange udfordringer, både på det rent træningsmæssige plan , med de mange forældre trænere og ung trænere som vi prøvede, samt de mange hold de skulle afvikle deres kampe på de våde baner , og flytte kampe pga. den megen regn, et kæmpe arbejde af Pernille , men det lykkedes at få afviklet alle kampe, men det har ført til at vi nu går efter at få kunststofbaner på hele vort anlæg og en bane i fuld størrelse, Allerede nu vil flytte banen til max mål så vi fortsat kan spille kampe i 2 div næste år. Vi regner med kunststof på budget 2019, så hvis alt går godt er der håb om en nemmere hverdag for alle når der er ens baner overalt på anlægget.

Vi har gennemført turneringer i År i alle rækker men efter sommerferien måtte vi konstatere at vi nok ikke kunne opretholde både u/17 0g 19 – det har vist sig at de forsvinder i u/15-17, men kommer tilbage igen i årgang 19, for så at fortsætte på vore populære sekunda hold som der nu er 3 af som består af tidligere ungdomsspillere i klubben der nu spiller og træner på deres egne præmisser. 2. Senior som i princippet er det eneste åbne hold har det svært både at etablerer en fast stamme og så efterfølgende at betale kontingent på trods af alle disse problemer lykkedes det at undgå nedrykning, men der skal kæmpes med etablering af bærende 2 holds projekt som kan fungere i fremtiden som en selvstændig enhed i stedet for at kunne bruges som brohoved til 1 holdet for de unge mennesker fra vor ungdomsafdeling.

 Sportsligt:::::::::::

 På banerne har det igen i år været et år med nye rekvisitter en mas, der er igen brugt mange penge på alle tænkelige træningsredskaber fra stiger til frispartsmure, nye veste igen , nye mini mål og med tilskud fra en boldsponsor endnu engang nye bolde, og så kom der orden på boldrummet så alle nu har både skab og boldreol, og jeg syntes at der mod årets slutning var bedre styr på alle de bolde og rekvisitter der lå og flød alle steder, forhåbentlig holder den gode stil i 2018 , for uden respekt for rekvisitterne, ender det med at der ikke er noget tilbage og vi kan ikke igen bruge så mange penge på et år, for at komme alle ønsker i hu.

  1. Desværre var der også lidt malurt i hærværk på mål, vi har pt 3-4 ødelagte mål der kræver massiv reparation eller udskiftning, husk der er jer medlemmer der skal betale mål og net og at et sæt mål let koster 20.000.- det var ikke lige det der skal bruges penge på år efter år.
  2. Noget andet er bøder, i år koster det nederlag på 0-3 hvids man ikke udfylder holdkort + en bøde- det er alt for mange penge vi betaler i bøder for udeblivelser, holdkort osv. prøv nu at passe på – det er igen jer selv der via klubbens midler betaler alle disse bøder.
  3. Ellers er anlægget blevet forsynet med en lille overdækning og et speakertårn som vi længe har ønsket og der kommer nok snart hegn mellem banerne for at opfylde et andet af de krav der er til 2 division

Bestyrelsesarbejdet har i år ikke været specielt konstruktivt, vi har løst en række mindre akutte problemer, men på de store linjer kommer vi ikke videre, og jeg tror desværre ikke den nuværende bestyrelse med de kompetencer der her er, kan løse de problemer der tårner sig op, så hvordan kommer vi videre??

 Hvordan får vi nogen der vi arbejde med det de brænder for? Hvordan aktiverer vi forældre der vil arbejder med helheden ikke kun deres børns hold, og hvordan får vi forståelse for helheden, og den evindelige destruktive holdning til at det er 1 holdet der tager alt og ikke bidrager med noget??

 Sidste år satte vi kontingentet ned?? nu mangler vi pengene specielt når medlemmerne så også forsvinder så det var ingen løsning på noget som helst, kontingentregulereingen har ikke haft nogen effekt tværtimod og på ungdomssiden er vi på vej ned mod 400 medlemmer med 568 i 31/12-15 som højdepunkt mens senior stabilt ligger på 206 -31/12-17 var det 234 på højde med 2014 der mangler bl.a. 50 ungdoms medlemmer fra 31/12

 Så vi skal genopfinde os selv og Ungdomsafdelingen skal finde sig selv med fuld fokus så vi kan nå de ca. 600 medlemmer der er vores max kapacitet og som giver den bedste drift med ca. 45 børn på hver årgang, pigefodbold er stadig ikke lykkedes at få kørt i gang målet var en afdeling med 100 medlemmer men nu er der næsten intet tilbagegang

 Seniorafdelingen skal gøres bæredygtigt med aktivt åbent sekunda hold 1-2-3 hold og så et antal lukkede hold det er tæt på at lykkedes- og så skal vi være glade for dem i OB og VET hvor vi op til 60 år selv har hold OB-VET-Supervet-Masters resten er hold samarbejde med Hik som går godt med peter b Som styrmand

 Eliteafdelingen kører fantastisk 2 div er langt over målet med oprykningsspil til 1 div næsten uvirkeligt og 2 holdet i serie 1. men der mangler hænder til at hjælpe ved kampe, til at skaffe sponsorer osv. ellers holder det ikke i længden, pt har vi erhvervsklubben som kan hjælpe, men der skal skaffes mange penge specielt hvis vi skal lave kontrakter med vore unge talentfulde spillere, det er der ikke mulighed for her og nu- så også her skal der struktur på fremtiden og nye folk i spil.

  Derfor vil det være naturligt med nytænkning nu!!!

 Vi skal lave om på bestyrelsen og de metoder og den måde vi har arbejdet på. Det skal bl.a. være muligt for forældre og trænere at deltage i arbejdet på lige fod med ansvar, økonomi og muligheder

for at ændre og påvirke fremtiden og se det kan blive til noget

Man skal kunne sige ja til at arbejde med noget men kan lide at beskæftige sig med og så deltage og påtage sig der forskellige roller

 Pt. skal man være medlem for at være i bestyrelsen men ved at nedsætte disse udvalg med økonomiske og administrative kompetencer kan vi bryde de gamle normer ned og alle vil kunne opnå én frihed til at skabe noget godt for det kan ses og mærkes med det samme.

 Praktisk vil der være 3 udvalg. Elite- Senior/old boys_-Ungdomsafdelingen. alle udvalg fastsætter selv sine vilkår, antal medlemmer, underudvalg osv., der er en udvalgsformand (som en født deltager i bestyrelsen for fodboldafd.) samt en Økonomiansvarlig resten af posterne besætter man intern om der er 14 eller 12 med en lige meget der er plads til alle, er det en for hvert hold eller hvordan rollerne bliver; Her er ingen spilleregler, vi starter forfra og laver det selvstændig

 Regler er simple- man kan kun sidde i et udvalg, formand og kasserer kan ikke sidde i udvalgene og bestyrelsen består kun af de 5 medlemmer, nemlig en fra hvert udvalg samt formand og kasserer.

 Bestyrelsen holder herefter 5-6 møder incl. et budgetmøde med økonomiansvarlige som deltager hvor budget for året efter fastlægges.

Bestyrelsen skal godkende alle økoaftaler over 20.000 også personaftaler med kontrakter (20.000 er over et år) og påtegne disse de skal i øvrigt også på kontoret og skimmes af HB

bestyrelsen forestår kontrakter af f.eks. rekvisitter evt. kontraktspillere, større sponsoraftaler, kontakt med HB og Kommune spørgsmål vedr. anlægget og lokaler samt personsager.

Hertil kommer det daglige kommunikation med kontoret og HB samt referater fra alle interne og eksterne møder

 Eliteafdelingen som skal kunne tegne kontrakter med trænere osv. skal altid fremlægge disse forinden aftaler kan lukkes og i det hele taget bliver det meget transparent

 Erhvervsklubben som på sigt skal øges, lægges sammen med elitearbejdet om sponsorarbejder men er stadig en selvstændig økonomisk enhed med en selvstændig ledelse og bestyrelse, men drift og midler er en del af elitearbejderne selv om man sagtens kan støtte andre hold også, Desværre er der ingen sponsorer pt i ungdom, men det ligger nu i ungdomsudvalget som også selv administrere3 de penge der kommer ind pt er der kun indtægter fra Ungdomstilskud fra GK , Camp og Sæson pakker- så her er der muligheder

 Vi har netop i disse dage endnu engang forhandlet sponsorkontrakt med NIKE Unisport som endte med en aftale på over 1.2 mil. over en fireårig aftale med muligheder for at få endnu mere ud af det, så vi starter godt.

 Hele denne turn a round vi kunne ske hurtigt- udvalgene sætter sig Peter B har allerede giver tilsagn om af starte ob udvalget op som tovholder og finder vi nogen i dag der vil stå som tovholder i ungdomsudvalget og elitedelen kan vi komme i gang, når udvalgene indenfor 30 dage melder deres ansvarlige ud – indkaldes til extraordinært medlemsmøde hvor bestyrelsen nedlægger sine poster og forsamlingen vælger den nye bestyrelse herefter kassere for et år formand for 2 mens udvalgene meddeler en gang årligt hvem der er deres repræsentant i det næste år

 Jeg håber forsamlingen vil se positivt på denne ændring som jeg tror kan føre SIF ud i fremtiden med mange flere hænder og et større engagement som pt er det vi mangler.

 I modsat fald ønsker jeg ikke genvalg, men så må der nye folk til, hvis vi går positive ind fortsætter jeg de næste år i min sidste valgperiode som formand i fodbold, der er blevet for mange møder op til 40 om året foruden det i klubben så der må unge kræfter til.

 

Tom Gudmandsen

Formand

SIF Fodboldudvalg

Luk