Menu

U6 & U7

 

Velkommen til Skovshoved IF mikrofodbold årgang U6 og U7

 

I Skovshoved IF lærer vi børnene at spille fodbold ud fra et udviklende fodboldmiljø der er drevet at frivillige forældretrænere. Denne folder skal sikre en fælles struktur med retningslinjer for børn, forældre og trænere i klubben.

Retningslinjerne er godkendt af den sportslig ledelse samt bestyrelsen og kan bruges til opslag for forældre og trænere så alle ved hvad det indebærer for forældre, trænere og spillere at gå til fodbold i Skovshoved IF.

Retningslinjerne vil løbende blive udviklet, og hvis man har forslag til forbedringer, modtages de gerne ved henvendelse til udviklings- og talentansvarlig.

Velkommen til U6 og U7 mikrofodbold i Skovshoved IF.

 

Med venlig hilsen

Udviklings- og talentansvarlig

Jan Lauritzen 

 

U6-U7: En tryg start

Hos vores alleryngste årgange er der ingen decideret fokus på udvikling af talent. Her arbejder vi med tryghed og struktur. Med fodboldglæde og kammeratskab. Det er i disse år at teamet bag årgangen dannes og fundamentet for så mange som muligt så længe som muligt lægges.

Alle aktiviteter tager udgangspunkt i gode oplevelser, erfaringer og udvikling af samtlige spillere i årgangene. Alle skal opleve glæden med bolden og skal opleve en tryg start i klubben. Differentieringen i træning og stævner tager primært udgangspunkt i kammerater og parathed.

 

Indmeldelse

Der startes nye U6 årgange op hvert år 3. lørdag i august og tilmeldingen til denne foregår ved at man retter henvendelse på: fodbold@skovser.dk

Her skal man oplyser spillerens fødselsdato og fulde adresse samt e-mail og tlf. nr.

På den første træningsdag er der et informationsmøde hvor nogle af klubbens frivillige kræfter fra bestyrelsen vil fortælle om hvordan tingene foregår i Skovshoved IF.

Når første træning starter får man en mail fra klubben.

Man kan træne/lege med 2 gange hvorefter man skal melde sig ind i klubben.

 

På klubbens hjemmeside findes vejledning til hvorledes man melder sit barn ind: Indmeldelse i SIF-Fodbold

 

Kontingentsats for U6: Kontingentsatser SIF-Fodbold.  U6-spillere får en flot Nike trøje ved indmelding og U7 spiller skal tilmeldes Afdelingskontingent Ungdom og herefter bestille SIF's spillertøj.

 

Forældrerollen

Skovshoved IF er en forening drevet af frivillige forældretrænere. Som forældre bliver i involveret i træningen som træner/kampleder ved stævner. Hvis ikke der findes opbakning og nok frivillige forældretrænere vil de enkelte hold blive nedlagt. Uden forældretrænere - ingen årgang - ingen klub… !

 

Og ja, vi er en forening hvor al træning i Børne/ungdomsfodbolden er jer forældre som gør en frivillig indsats, og ja det er lidt ”op af bakke” engang imellem når man står med 15 glade børn og en masse andre forældre på linjen som ikke tager del i træningen og som bare forventer ”klubben” træner deres børn. DE skal bare kunne forstå at de selv er klubben og er en del af noget som børnene faktisk holder meget af, især hvis ens mor eller far støtter op, uanset om det er som træner, dommer, vandbærer, frugtskærer, heppekor eller bare er der og tager del i et hele og opnår venskaber iblandt de andre børns forældre. Det vil gøre det hele lettere for alle parter hvis vi alle løftede i flok og skaber den gode klub vi kan/skal være i de fantastiske rammer vi nu engang har.

Der vil ALTID være utilfredse forældre og der vi altid være uengagerede forældre og det er der og det skal der være plads til ellers forbedrer vi os ikke, MEN utilfredse uengagerede forældre er ødelæggende for den frivillige ånd som holder Skovshoved Fodbold kørende og det må vi sammen gøre op med, det tjener børnene bedst, så må vi voksne komme i anden række. Så husk alle trænere/holdledere/årgangsansvarlige/bestyrelsesmedlemmer ALLE er frivillige og faktisk gør en indsats og prøver gøre en forskel for andre folks børn.

 

Vi er alle frivillige..selv tak!

 

KampKlar

Det er meget vigtigt og et krav at, man af respekt for de frivillige kræfter, altid tilmelder/afmelder sig kampklar til hver træning og stævner og gerne i så god tid som muligt.

Tilmelding til træning sker via  DBU's Kampklar der kan downloades som App.

Hvis man ikke kan respektere brugen af dette styringsværktøj og gentagne gange hverken tilmelder eller afmelder sit barn til træning eller stævner, kan klubben føle sig nødsaget til at fratage barnet retten til at spille kampe/stævner.

 

Krav, kærlighed og konsekvens

Årgangen starter med en tilvænnings fase, hvor strukturen skal læres. Det forventes at spillerne og deres forældre er engagerede og støtter op om årgangen, dens trænere og klubbens krav – Vi er en fodboldklub og ikke en pasningsordning.

1. Børnene forventes at kunne opføre sig ordentlig og ikke forstyrre træningen for de andre. (tilvænningsfase)

2. Det forventes at spillerne har lyst til at spille fodbold.

3. Det forventes at spillerne har lyst til at lære og udvikle sig.

4. det forventes at forældre, søskende og andre som ikke har noget at gøre på banen, holder sig på passende afstand(tilvænningsfase)

5. Det forventes at trænere, spillere og forældre er bekendt med klubbens spillestil- og filosofi, og overholder den.

 

Trænerpåsætning

Fra U6 til U12 er det forældrestyret træning. Dog forsøges det at involvere klubbens U13 - U15 spillere, som hjælpetrænere på årgangen.

 

Træning:

Der trænes 1 gang ugentligt.

I de første 3 mdr. af U6 vil al træning foregå under supervision af klubbens udviklings- og talentansvarlig. Her vil teamet af frivillige forældre blive dannet og strukturen skal falde på plads inden vintertræningen starter. De frivillige trænere vil blive instrueret i aldersrelaterede øvelser.

I Vinterhalvåret vil al træning foregå i multihallen i Skovshoved hvor træningen vil blive styret at trænerteamet med jævnlig supervision af klubbens udviklings- og talentansvarlig for at for at sikre en god start på fodboldtilværelsen i Skovshoved for både børn og forældre.

Hver træning startes med fælles opvarmning efterfulgt at stationstræning hvor de enkelte grupper har ansvaret for 1-2 stationer. Træningen afsluttes med en samling hvor børnene introduceres for SIF-sangen der synges som afslutning ved hver træning.

Hvis trænerne for en gruppe er hindret i at deltage i en træning, og det ikke er muligt blandt de øvrige forældre at finde en afløser, vil træningen blive aflyst for den enkelte gruppe.

 

I de sidste par mdr. af U7 vil træningen jævnligt blive superviseret af klubbens udviklings- og talentansvarlig, da man fra U8 vil lave begyndende niveauinddeling jf. DBU’s holdninger og handlingshæfte:

http://www.dbu.dk/~/media/Files/DBU_Broendby/bu/holdningshaefte_2012.pdf

Hvorfor og hvordan vi niveaudeler kan der læses mere om i børnefodboldfolderen for U8.


Skema for mikro-og børnefodbold U6 til U10

For at følge anbefalinger fra DBU bedst muligt, vil følgende fordeling være retningslinjer for spillergrupper:

 

U6

U7

U8

25-50-25%

U9

25-50-25%

U10

Niveaudelt

Gruppe Blå

Gruppe Blå

Gruppe Blå

Gruppe Blå

Hold 1

Gruppe Hvid

Gruppe Hvid

Gruppe Hvid

Gruppe Hvid

Hold 2

Gruppe Grøn

Gruppe Grøn

Gruppe Grøn

Gruppe Grøn

Hold 3

  

Stævner:

Hver gruppe bliver tilmeldt en DBU-række hvor alle børnene får muligheden for at deltage. Kampene er i stævneform hvor man spiller 3 kampe og i løbet af foråret vil der være 5 weekender med stævner.

Ønsker man at deltage i flere oplyses dette til klubben, som så tilmelder flere.

Diverse betalingsstævner kan findes på www.staevner.dk og er direkte forældrebetalt, og træner eller årgangsansvarlig står for tilmelding.

Alle børnene skal tilbydes lige mange muligheder for at komme med ud at spille stævner. Når jeres barn er med til stævne er det ud fra princippet om at spille mindst halvdelen af hver kamp. Vi tilstræber derudover at alle får lige meget spilletid uanset evner.

 

Trænerens rolle er at sørge for, at alle spiller lige meget og for rotation af pladserne.

Kamplederens opgave består i at dømme frispark, indkast, målspark, hjørnespark, trøste lidt, give gode råd og måske hjælpe med snørebåndene.

 

Hvis stævnet afholdes af Skovshoved IF skal der i forældregruppen også findes stævneledere som har ansvar for at modtage gæstende hold, opstille baner og mål, samt sikre at de nødvendige bolde og rekvisitter er tilstede under stævnet. Læs mere under Det Gode Stævne

Der skal desuden bruges bil og chauffører til stævner – dette aftales fra gang til gang og koordineres blandt forældrene.

Først og fremmest er det vigtigt, at der altid er mindst én forælder eller anden voksen, som barnet har tillid til med til træning og kamp. Det er ikke sjovt for et barn på dette alderstrin at være alene, hvis der opstår behov for trøst eller andre problemer. Dette er forældrenes ansvar - ikke trænernes.

Man må som forældre meget gerne komme med ros og anerkendelse til børnene under træningen og kamp. Vi vil derimod ikke acceptere det modsatte eller instruktioner. Man råber aldrig ad kamplederne og/eller trænere, og respekterer altid deres beslutninger.

 

Under stævnerne opholder alle forældre på den ene sidelinje i god afstand til trænere og spillere.

Tænk på at det er dit barn, der spiller fodbold - ikke dig!

Vær ikke for ambitiøs på barnets vegne - det kan ødelægge meget for barnet, holdet og trænerne.

Vi syntes, at det er en meget dårlig idé at fokusere på, om barnet scorer mål. Blandt andet kan det betyde, at barnet primært tænker i egen succes frem for holdets succes. I kan i stedet rose og anerkende barnet for eksempelvis en god aflevering eller en god arbejdsindsats. Det er noget, der vil bidrage både til barnets og holdets udvikling også på langt sigt.

 

Fokuser på de gode ting i spillet i stedet for på sejre og nederlag. Spørg til spillet i stedet for til resultatet.

 

3:3 stævner for U6 og U7

 • Mødetid er altid 30 min før første kamp
 • Spiller 3 mod 3.
 • Afvikles i stævneform.
 • Ingen resultater – under kampene bliver der talt mål, men resultatet bruges ikke til at finde en samlet vinder.
 • Hold, der er bagud med tre mål, må sætte én ekstra spiller på banen. Hvis holdet er bagud med seks mål, kan det have to ekstra spillere på banen og så videre.
 • Puljer á op til 4 hold – dvs. maks. 3 kampe pr. stævne Kampe á 2 x 7 minutter.
 • Banestørrelse 21 x 13 meter
 • Målstørrelse 1,5 x 1,0 meter
 • Boldstørrelse 3.
 • Der spilles uden målmand.
 • Der spilles med indspark.
 • Der spille altid med målspark hvis bolden ryger over baglinjen
 • Spillerne giver hinanden hånden i midtercirklen inden kampen. Efter kampen giver man også hånd og siger tak for kampen.
 • Der skal udvises fairplay – venskabelighed, respekt og den rette ånd.

 

Udviklings- og talent ansvarlig:

Skovshoved Fodbold har ansat en Udviklings- og talent ansvarlig som skal hjælpe trænerne i klubben med at udvikle både deres og børnenes evner udi i fodboldens verden fra u6 til u14.

Han er til rådighed på banerne hvor han vil supervisere træningen samt varetage specifiktræning der hvor det vurderes er nødvendigt MEN han har også en ugentlig ”kontor-tid” hvor man kan får stillet sine spørgsmål eller få hjælp til øvelser, struktur m.m.

Se opslag på fodboldkontorets dør mht. tiderne hvor han er til stede.

 

Bolde, rekvisitter m.m.

Årgangen får ved sæsonstart tildelt en bold pr. spiller/træner samt 2 x 6 veste og 1 sæt kegler pr. 18 spillere. Disse opbevares af trænerteamet enten privat eller i aflåst bur/skab man får tildelt i klubben.

 

Det er trænernes ansvar at der altid er bolde, veste og kegler til rådighed og at disse ikke bortkommer. Mister man en bold ( hvilket jo sagtens kan forekomme), retter man henvendelse til fodboldkontoret på fodbold@skovser.dk der så vil sende mailen videre til de rekvisitansvarlige.

Når sæsonen er afsluttet, afleveres bolde, kegler og veste (som selvfølgelig er blevet vasket) til fodboldkontoret mærket hvilken træner, der har afleveret dette. 

Når ny sæson opstarter i august får men tildelt nyt.

I boldrummet er der yderligere rekvisitter, man kan bruge til træningen. Disse leveres tilbage på samme plads efter brug.

 

Kostpolitik

Det bedste, I kan give jeres børn med til træning og stævne, er vand og frugt. Der vil altid til træning være indlagt korte drikkepauser.

Til kampe/stævner medbringes sund madpakke og vand i drikkedunken. Slik, kager, sodavand og is er til EFTER sidste kamp er spillet men så skal der til gengæld også være masser af det ;-).

 

Sociale aktiviteter:

Det anbefales at årgangen arrangerer en juleafslutning samt en sæson afslutning.

Forældregruppen nedsætter et udvalg som arrangere dette.

Det er muligt at arrangere overnatning i klubben.

Årgangsbudget kan bruges af holdet, til stævner, sociale arrangementer eller ture i restauranten. Skal man på udlandstur eller alle spillere skal have is til afslutningsstævnet. Fantasien sætter grænser. Budgettet bliver oplyst til den årgangsansvarlige før hver sæsonstart.

 

Fodbold Fitness:

Hver mandag er der Fodbold Fitness på kunststofbanen.  Dette er forbeholdt klubbens trænere som mødes og spiller kamp imod hinanden. Det er en god mulighed for at både få rørt sig, spillet noget (god) fodbold samt danne netværk både i form af sit professionelle virke eller ”bare” som klubtræner hvor man kan få indblik i hvordan ” de andre” gør.

Pris pr. år : 250,00 kr ( og man spiller HELE året;-) )

 

Trænerpakker: (hvert andet år)

Hvert hold for tildelt trænerpakker afhængende af hvor mange hold og trænere en årgang har.

Hjælpetrænere får en gul NIKE trøje.

 

Trænerkurser:

Uanset om du lige er begyndt som forældretræner, har ambitioner om at blive dommer, eller har en drøm om at træne landsholdet en dag, så er der et uddannelsestilbud til dig fra DBU.

Skovshoved IF tror på, at udvikling og uddannelse er en investering i fremtiden for både dig og vores spillere.

Klubben afholder sine egne interne kurser:

3. lørdag i september Kl. 9-13: Begynder/Basis træner kursus på 4 timer med fokus på: Klubbens udviklings filosofi, Opbygning af en træning, (hvad er stationstræning), med fokusområder, øvelser og træningskultur.

2. lørdag i maj kl. 9-13: for lidt øvede på 4 timer med fokus på: Stationstræning med fokus på individuel tekniske og fysiske færdigheder, niveau inddeling og hvordan vi spiller kampe.

Disse 2 kurser afdækker faktisk det meste af et C-Licens forløb så man er godt klædt på til opgaven med at træne en masse glade børn.

 

 

SIF sangen:

”Solskin kan man altid finde

Bare der er en man holder af

Selvom man er fra Skovshoved

Er man ikke helt ved siden af”

Luk