Menu

Årgangsansvarlig

Årgangsansvarliges ansvarsområder:

 

  • Den årgangsansvarlig er bindeled mellem klubben og trænere og forældre.

 

  • Som årgangsansvarlig er det din opgave at videreformidle informationer fra klubben til alle trænere/holdledere på årgangen og formidle information fra årgangen til kontoret. 

 

  • Den årgangsansvarlige er endvidere kassemester såfremt en årgang har en fælleskasse til arrangementer.

 

  • Den årgangsansvarlige er administrator på årgangens kommunikationssystem; Holdsport eller KampKlar og er i samarbejde mellem trænerne og kontoret med til at sikre, at alle spillere på årgangen er meldt ind i klubben og har købt den obligatoriske sæsonpakke.

 

  • Den årgangsansvarlige skal sammen med cheftræneren afgøre, hvilke trænere der skal have frikontingent og hvilke trænere der skal have trænertøj i de tilfælde hvor klubben ikke kan tilbyde alle trænere på årgangen frikontingent og trænertøj.

 

  • Den årgangsansvarliges opgave er endvidere at fordele opgaver til holdledere/forældre når det er nødvendig.

 

Kontoret sørger for at den årgangsansvarlige er klædt på til opgaven og sikrer at den årgangsansvarlige får de informationer der er nødvendige for at kunne varetage funktionen løbende fx deadline for turneringstilmelding mm.

Luk