Menu

Frikontingent

image

 

Frikontingent i Skovshoved IF Fodbold

 

Alle der deltager i træning eller spiller på hold, der officielt repræsenterer Skovshoved IF Fodbold skal være indmeldt i klubben. Holdledere, aktive forældre og trænere der er ansat på kontrakt, behøver ikke være aktive medlemmer, men bestyrelsen tilråder, at man melder sig ind som passivt medlem.

 

Skovshoved IF Fodbold er drevet af frivillige kræfter, det er glade amatører med SIF hjerteblod, der ligger mange frivillige timer for at få enderne til at mødes. Derfor ønsker fodboldafdelingen at give lidt igen til dem der i særdeleshed er med til at holde hjulene i gang, om end symbolsk da det er mange timer man lægger. Derfor tilbyder fodboldafdelingen fri kontingenter.

 

Frikontingent, uddeles af fodboldafdelingen, der til enhver tid kan tilbagekalde et frikontingent.

 

Frikontingent kan uddeles til følgende:

 

  • Trænere

- Der kan vælges ét kontingent for sig selv eller ens barn. Ikke for andre.

- Der tilbydes ikke to fri kontingenter, såfremt man både er årgangsansvarlig og træner på samme årgang. I sådanne tilfælde tilbydes kun ét frikontingent.

- Er man træner for to eller flere hold på forskellige årgange, kan man modtage et kontingent for hvert hold. Dvs. træner man to hold på to forskellige årgange, kan man tilbydes to frikontingenter.

Frikontingentet uddeles til træneren, med mindre træneren beslutter han/hun ikke har brug for det. I særlige tilfælde kan der dispenseres således, at det går til holdlederen eller en anden bærende frivillig kraft på holdet.  

Der tilbydes som udgangspunkt ikke frikontingent til hjælpetrænere, ligesom der heller ikke tilbydes frikontingent til hold, der har en betalt træner.

Det er årgangens cheftræner der i samarbejde med den årgangsansvarlige og fodboldkontoret afgør hvem på holdet der skal tildeles frikontingent.

  

Tilbagebetaling af Frikontingent

Fodboldafdelingen udfærdiger i samarbejde med den årgangsansvarlige en liste over personer der har skal have frikontingent. Denne liste sendes til hovedkontoret hvert år primo januar. Alle medlemmer bliver trukket for kontingent og få derefter tilbagebetalt kontingentet.  Denne praksis skyldes at alle medlemmer rent teknisk skal registreres som en udgift, dermed skal systemet også registrerer en udgiftsskrivning.

Dette betyder i praksis, at alle indbetaler kontingentet, og dette derefter tilbagebetales.

Stopper en leder der er tilbudt fri kontingent, midtvejs i en kontingent periode, opkræves kontingent for rest perioden, ligesom frikontingent kan tilbydes den frivillige der overtager funktionen.

 

  • Bestyrelsesmedlemmer

- Bestyrelsesmedlemmer i fodboldafdelingen tilbydes frikontingent efter samme retningslinjer som trænere og årgangsansvarlig.

 

  • Lønnede Trænere under 18 år 

- Trænere der lønnes kan vælge at få trukket kontingent i lønnen.

- Der tilbydes ikke frikontingent til disse trænere

 

  • Lønnede Trænere

- Trænere der i det hele taget er lønnede kan ikke opnå frikontingent, men denne kan være indeholdt i lønnen.

 

  • Æresmedlemmer

- Æresmedlemmer der er udpeget af fodboldafdelingen og hovedforeningen betaler ikke kontingent.

  •  Mindre bemidlede 

 - SIF ønsker at alle uanset indkomst kan tilbydes at spille fodbold i klubben. Såfremt man er økonomisk trængt kan der søges om hjælp via kommunen eller SIF kan ansøge Dansk Idrætsforenings pulje 'Idræt for Alle' og SIF venner om tilskud. Kontakt fodboldkontoret for yderligere vejledning.

  • Øvrige

 Andre udpeget af fodboldafdelingen, og altid kun for max 1 år, pga. langtidsskader, udlandsrejse, uddannelse, eller andre forudsætninger, der gør det rimeligt, at de modtager frikontingent og medlemmer af fodboldafdelingen som har ydet en særlig indsats eller på anden måde udmærket sig som repræsentant for Skovshoved IF Fodbold kan i særlig tilfælde tilbydes fri kontingent.

 

 

Luk