Menu

Aflysning/flytning af DBU-Kamp

image

En af de store udgiftsposter i SIF-Fodbold er gebyrer til DBU ved for sen aflysning/flytning af kampe.

 

Følgende regler gælder for aflysning/flytning af en DBU-kamp jf. turneringsreglementet:

 

Turneringsreglementets § 25.1 Kampe med påsat dommer af DBU København:

 

1) En kamp kan flyttes indtil 8 dage før end det oprindelige fastsatte spilletidspunkt. Er der færre end 8 dage til kampen kan denne ikke flyttes.

Dvs. at kan der ikke stilles hold og må kampen derfor aflyses, koster det 500 kroner såfremt DBU er informeret og 1000,- såfremt man blot udebliver fra kampen!

 

2) DBU København opkræver et gebyr på kr. 400,- hvis ønsket om en kampflytning er DBU København i hænde mindre end 21 dage før det oprindelige kamptidspunkt. Ønskes kampen spillet tidligere end det oprindelige spilletidspunkt da senest 8 dage inden det ønskede nye spilletidspunkt.

Dvs. at det koster 400,- at flytte en kamp hvis der er mindre end 21 dage til den skal spilles!

 

3) DBU Købehavn opkræver et gebyr på kr. 200,- hvis ønsket om en kampflytning er DBU København i hænde mere end 21 dage inden kampens oprindelige spilletidspunkt, eller hvis kampen ønskes spillet tidligere end det oprindelige spilletidspunkt, da senest 21 dage inden det ønskede nye spilletidspunkt.

Dvs. at det koster 200,- at flytte en kamp hvis der er mere end 21 dage til den spilles.

Med andre ord så koster det altid penge at flytte eller aflyse en kamp i de rækker, hvor der er DBU-dommer på kampen.!!!

 

 

Turneringsreglementets § 25.3 Kampe uden påsat dommer af DBU København

1) En kamp kan flyttes indtil 3 dage før end det oprindelige fastsatte spilletidspunkt. Er der færre end 3 dage til kampen kan denne ikke flyttes. 

Dvs. at kan der ikke stilles hold og må kampen derfor aflyses koster det 200,- såfremt DBU er informeret og 500,- såfremt DBU ikke er informeret.

 

2) Flytning af ”ikke dommerpåsatte kampe” er gebyrfri.

Dvs. at det koster ikke noget at flytte en kamp, så længe det sker senest 3 dage inden kampen skal spilles.

3) Udeblivelse fra kamp koster 1000,-

 

Accept af kampflytning:
Kampen er først flyttet, når DBU Københavns accept i form af en meddelelse er afsendt til de involverede klubber. Det ændrede kamptidspunkt vil fremgå af KlubOffice.Ved dommerpåsatte kampe skal en kamp aflyses/flyttes senest 8 dage inden kampstart.

 

Ønsker om flytning af kampe, sker via fodbold@skovser.dk.

Det er altid træneren der kontakter modstanderholdet for at informere om at en kamp er aflyst.

Såfremt man ønsker at flytte en kamp, oplyses til kontoret hvilke dage/tidspunkter der kunne være et alternativ, kontoret oplyser herefter hvilke ledige banetider der er til rådighed. Herefter kontakter træneren modstanderen og bliver enige om nyt tidspunkt, hvorefter kontoret informeres og sørger for at foretage ændringen hos DBU og for at booke banetiden.

Der skal ved henvendelse ALTID oplyses om kampnummer, så vi kan sikre at det er den rigtige kamp vi flytter eller aflyser.

 

 

 

Luk