Menu

SIF-Fodbolds Bestyrelse/Fodboldudvalg

Fodboldudvalget består af medlemmer i SIF-Fodbold og vælges på afdelingens årsmøde.

 

Arbejdet i udvalget er frivilligt og aflønnes ikke.

 

Medlemmer af udvalget vælges af SIF-Fodbolds medlemmer over 18 år og vælges for en periode af 2 år jf. SIF's love:

 

§ 19. Afdelingsudvalgene består af 1 leder og 3 til 6 medlemmer, som alle vælges for 2 år ad gangen, af de respektive sportsgrenes medlemmer på et afdelingsmøde. Halvdelen af udvalget, samt lederen er på valg i lige år, mens den anden halvdel er på valg i ulige år. Bestyrelsen kan blandt de respektive sportsgrenes seniormedlemmer, udpege yderligere 1 medlem til afdelingsudvalgene.

Stk. 2. Indkaldelse til afdelingsmøder, der afholdes mindst en gang årligt, finder sted ved opslag i foreningen senest 8 dage før mødernes afholdelse.

Stk. 3. Til afdelingsmøderne har de respektive sportsgrenes aktive medlemmer adgang og stemmeret efter samme regler, som for generalforsamlinger, jf. § 13, stk. 2.samt stk. 4-8. Passive medlemmer har adgang til afdelingsmøderne.

Stk. 4. Udtræder et medlem af et afdelingsudvalg i årets løb, udpeges et nyt af henholdsvis bestyrelsen eller afdelingsudvalg.

 

Fodboldudvalgets medlemmer

Luk