Menu

Træner

Trænerens ansvarsområder:

 

  • Trænerens opgave er at lede holdet/årgangens træning. Træneren skal tage udgangspunkt i spillerens aktuelle niveau og alder og sørge for at børnene udvikler sig hensigtsmæssigt i henhold til klubbens vedtægter og spillestil og træningskultur.

 

  • Træneren skal forberede og strukturere en træning med kvalitet, glæde og udvikling.

 

  • Træneren skal være tilstede til træning så ofte som muligt og selv finde afløsere blandt hjælpetrænerne eller årgangens øvrige trænere såfremt man er forhindret i at komme.

 

  • Træneren skal coache børnene til så mange kampe som muligt og finde afløsere til de kampe hvor man er forhindret i at deltage. Træneren har endvidere ansvaret for at hjemmestævner arrangeres og at der findes en dommer til hjemmekampene. SIF sørger for DBU-dommere når der spilles 11M i ungdomsrækkerne.

 

  • Træneren skal endvidere sørge for at spillerne har bolde inden træningen og sikre at alle bolde efter træning fyldes med luft og lægges på plads og at boldrummet altid efterlades pænt.

 

  • Træneren skal støtte op omkring den struktur og målsætning der er fastlagt i SIF-Fodbold for at sikre at klubben indfrier sine målsætninger, både de sportslige og de sociale.

 

  • Træneren skal i samarbejde med klubbens talent-og udviklingsansvarlige lave træning- og udviklingsplaner for det enkelte barn og årgangen og derefter sørge for at planerne bliver kommunikeret ud til hjælpetrænerne og ført ud i livet.

 

  • Træneren har en vigtig rolle i klubbens trænermiljø og tager ansvar for sin egen udvikling og SIF-Fodbold forventer at en træner har det sjovt med børnene, er villig til at lære og lære fra sig.

 

SIF sørger for at tilbyde alle interesserede trænere træneruddannelse via DBU og alle trænere vil blive vejledt og coachet af klubbens talent- og udviklingsansvarlige. SIF tilbyder endvidere frikontingent og trænertøj til alle faste trænere i henhold til afdelingens vedtægter.

Luk