Menu

Udarbejdelse af Baneplan og Træningstider

image

 

Udarbejdelse af Baneplan og Træningstider

SIF-Fodbold forsøger så vidt det er muligt at bibeholde træningstider for at understøtte muligheden for trænere og spillernes familie at planlægge frem i tiden. Dette er dog ikke altid muligt, specielt om vinteren hvor vi er afhængige at haltider*. Træningstiderne skifter 2 gange om året; sommer og vintertider.

Sommertiderne starter typisk efter påske og senest d. 1. april hvor brug af andre anlæg stopper. Vintertiderne starter typisk efter skolernes efterårsferie og senest pr. 1. november hvor tiderne på de øvrige anlæg starter.

Da SIF er drevet af frivillige forældretrænere kan der dog forekomme ændringer i træningstiderne såfremt det ikke er muligt at varetage træningen på de fastlagte træningstider.

Det er klubbens Talent- og Udviklingsansvarlige i samarbejde med en repræsentant fra Senior- og voksenrækken, der udarbejder baneplanen, der endeligt bliver godkendt af Fodboldudvalget.

  

Fodboldafdelingen har i banefordelingen fokus på:

  • At hver årgang træner samtidig på samme bane såfremt årgangen er holdinddelt.
  • Alle årgange får tildelt 2 træningsdage med undtagelse af U6 der som udgangspunkt får én ugentlig træning, hvilket er den træningsmængde DBU anbefaler.
  • Fordelingen af en hel bane til en hel årgang for årgangene U10 + U11 + U12, kan give nogle udfordringer, hvis man fx. ønsker at spille til to mål i træningen, det giver dog også en yderst oplagt mulighed for at skabe kontakt og samhørighed på tværs af holdene, hvor man kan lave fælles træning for en hel årgang. Fodboldafdelingen er overbevist om, at dette kan være med til at skabe venskaber på tværs af hold og stærkere tilhørsforhold til årgangen og SIF fællesskabet.
  • U6, U7, U8 og U9 får tildelt bane tid på kunstgræsset. Dette er igen ud fra et erfaringsmæssigt hensyn, med hensyn til afgrænsning, så der skal bruges mindre tid på at jagte løbske bold og der er mere kontrol og spil.
  • De yngste årgange får tildelt de tidlige banetider og de ældre årgange får tildelt de sene tider.
  • Kontinuitet i træningstiderne
  • At få enderne til at mødes

Skulle der være nogle der ønsker at bytte træningstider af den ene eller anden årsag, skal der tages hensyn til ovenstående principper og eventuelle ønsker skal afleveres til årgangens Talent- og Udviklingsansvarlige.

 

*Vintertræningssteder og udfordringer

I vinterhalvåret er SIF's kunstbanen åben, græsset er lukket og der spilles indendørs i de små rækker og enkelte voksenrækker.

Gentofte Stadion benyttes til træning og til afvikling af alle 11M-kampe, da SIF-Kunsten ikke opfylder de gældene krav om banestørrelse

SIF ansøger hvert år om banetid på Gentofte Sportspark og om indendørstider via Kommunens fritidsforvaltning, Gentoftes Haludvalg og SIF's Multihalsudvalg. Tildelingen af banetider er baseret på antallet af medlemmer og plads på eget anlæg, og ændrer sig år for år.

Disse ændringer betyder at planlægning af træningstider i vinterhalvåret ofte sker i sidste øjeblik da SIF er afhængig af tilbagemelding fra de forskellige instanser.

SIF-Fodbold har de seneste år fået tildelt indendørstider på Skovshoved Skole, Skovgårdsskolen og Multihallen i SIF.

SIF-Fodbold får ikke tildelt alle de indendørstider der kunne være ønskeligt. Dette stiller store krav til specielt trænerne der ofte har svært ved at få plads til alle børnene i en hal/sal på samme tid. dette kan betyde at ikke alle børn kan spille indendørs hver uge, men at det går på skift.

På Skovshoved Skole og Skovgårdsskolen tilrådes det at der max. er 15 børn til træning i hver hal.

 

Luk