Menu

Udmeldelse af SIF

UDMELDELSE

 

Udmeldelse

For at melde dig ud af SIF-Fodbold skal du kontakte fodbold@skovser.dk og oplyse om medlemmer navn og det hold medlemmet spiller på.

 

Grundkontingent

Kontingentet opkræves i juli og dækker for et år. 

Udmelding af SIF-Fodbold skal derfor ske senest senest 5 dage inden kontingentet bliver trukket automatisk.

Når udmeldingen er udført via kontoret, vil du modtage en autogenereret mail.

Luk