Menu

SIF-Fodbold Struktur U8 & U9

 

Velkommen til Skovshoved IF børnefodbold årgang U8 og U9

I Skovshoved IF lærer vi børnene at spille fodbold ud fra et udviklende fodboldmiljø der er drevet at frivillige forældretrænere. Denne folder skal sikre en fælles struktur med retningslinjer for børn, forældre og trænere i klubben.

Retningslinjerne er godkendt af den sportslig ledelse samt bestyrelsen og kan bruges til opslag for forældre og trænere så alle ved hvad det indebærer for forældre, trænere og spillere at gå til fodbold i Skovshoved IF.

Retningslinjerne vil løbende blive udviklet, og hvis man har forslag til forbedringer, modtages de gerne ved henvendelse til udviklings- og talentansvarlig.

Velkommen til U8 og U9 børnefodbold i Skovshoved IF.

 

Med venlig hilsen

Udviklings- og talentansvarlig

Jan Lauritzen

 

Forældrerollen

Skovshoved IF er en forening drevet af frivillige forældretrænere. Som forældre bliver i involveret i træningen som træner/kampleder ved stævner. Hvis ikke der findes opbakning og nok frivillige forældretrænere vil de enkelte hold blive nedlagt. Uden forældretrænere - ingen årgang - ingen klub… !

Og ja, vi er en forening hvor al træning i Børne/ungdomsfodbolden er jer forældre som gør en frivillig indsats, og ja det er lidt ”op af bakke” engang imellem når man står med 15 glade børn og en masse andre forældre på linien som ikke tager del i træningen og som bare forventer ”klubben” træner deres børn. DE skal bare kunne forstå at de selv er klubben og er en del af noget som børnene faktisk holder meget af, især hvis ens mor eller far støtter op, uanset om det er som træner, dommer, vandbærer, frugtskærer, heppekor eller bare er der og tager del i et hele og opnår venskaber iblandt de andre børns forældre. Det vil gøre det hele lettere for alle parter hvis vi alle løftede i flok og skaber den gode klub vi kan/skal være i de fantastiske rammer vi nu engang har.

Der vil ALTID være utilfredse forældre og der vi altid være uengagerede forældre og det er der og det skal der være plads til ellers forbedrer vi os ikke, MEN utilfredse uengagerede forældre er ødelæggende for den frivillige ånd som holder Skovshoved Fodbold kørende og det må vi sammen gøre op med, det tjener børnene bedst, så må vi voksne komme i anden række. Så husk alle trænere/holdledere/årgangsansvarlige/bestyrelsesmedlemmer ALLE er frivillige og faktisk gør en indsats og prøver gøre en forskel for andre folks børn.

 

Vi er alle frivillige..selv tak!

 

KampKlar/Holdsport

Det er meget vigtigt og et krav at, man af respekt for de frivillige kræfter, altid tilmelder/afmelder sig Kampklar/Holdsport til hver træning og stævner og gerne i så god tid som muligt.

Holdsport administreres af årgangene og den årgangsansvarlige selv og Kampklar kører via DBU's database. Ved indmeldelse følger invitation til én af delene.

Hvis man ikke kan respektere brugen af dette styringsværktøj og gentagne gange hverken tilmelder eller afmelder sit barn til træning eller stævner, kan klubben føle sig nødsaget til at fratage barnet retten til at spille kampe/stævner.

 

Trænerpåsætning

Fra U6 til U12 er det forældrestyret træning. Dog forsøges det at involvere klubbens U13 - U15 spillere, som hjælpetrænere på årgangen.

 

Træning:

Der trænes 2 gang ugentligt udendørs forår/sommer/efterår.

I vinterperioden trænes der 1 gang ugentligt indendørs og 1 gang udendørs.

Hver træning startes med en kort fælles opvarmning efterfulgt at træning indenfor de enkelte hold. Træningen afsluttes med en samling hvor børnene synger SIF-sangen.

Hvis trænerne for en gruppe er hindret i at deltage i en træning, og det ikke er muligt blandt de øvrige forældre at finde en afløser, vil træningen blive aflyst for den enkelte gruppe.

 

Niveaudeling - Det rette læringsmiljø

I Skovshoved IF har vi valgt at niveauinddele vore spillere efter anvisning fra DBU og fra U8 vil man lave begyndende niveauinddeling internt på de enkelte hold jf. DBU’s holdninger og handlingshæfte:

http://www.dbu.dk/~/media/Files/DBU_Broendby/bu/holdningshaefte_2012.pdf

Skovshoved IF er en frivillig forening og vores trænere er andre børns fædre og mødre, der ulønnet bruger deres fritid på at træne børnene. Trænerne følger de retningslinjer, der er udstukket fra DBU og Skovshoved IF. Vores trænere er med til at sikre, at alle får den træning, der er den rigtige i forbindelse med den enkelte spillers niveau, indstilling og kompetencer.

 

Hvorfor Niveauinddele:

Mens vi i de yngste årgange blander A-, B- og C- spillere, så alle hold i teorien er lige stærke, vil forskellene mellem børnene blive større, jo ældre de bliver.

I skolegården laves der nye hold, hvis de hold, man startede ud med, ikke er jævnbyrdige. Det er ikke sjovt kun at vinde eller kun at tabe. Børnene tager selv initiativ til at lave nye hold, så der spilles ”lige op”. Så er resultatet ikke er givet på forhånd, og det bliver sjovere at spille.

I Skovshoved IF er det trænerne, i samarbejde med klubbens udviklings- og talentansvarlig, der internt niveaudeler, således at der kan spilles jævnbyrdigt både til træning og i DBU’s turneringer og det rette læringsmiljø opretholdes.

Den enkelte spiller, uanset niveau, har størst glæde af med- og modspillere på deres eget niveau. Et barn der altid vinder eller altid taber, udvikler sig ikke og i værste fald forsvinder lysten til at spille fodbold.

Allerede fra U8 er der stor forskel på børns færdigheder og indstilling til fodbold og børn med 3-4 års fodbold i benene har ofte udviklet en teknik og en forståelse for spillets taktiske udfordringer, og har derfor et andet udviklingsbehov end f.eks. en ny spiller. Ikke 2 børn er ens, og børn udvikler sig med forskellig fart og i forskellige retninger.

Skovshoved IF vil med niveauinddelingen gerne rumme alle børns udviklingsbehov ved at have Én årgang, flere niveauer, der træner samtidig og dermed optimal udvikling.

For at have mod til at tage imod indlæring er det vigtigt, at man føler sig tryg, at man tør udfordre sig selv og ikke bliver hæmmet af medspillernes kompetencer.

Mod i denne forbindelse, er forbundet med at turde lave fejl i andres selskab, hvis man laver mange fejl i forhold til de andre vil de langt de fleste, prøve at undgå udfordringer og dermed ikke udvikle sig hensigtsmæssigt.

En del af spillerens udvikling ligger dog ikke i KUN at træne sammen med spillere på samme niveau. Dette betyder at Skovshoved IF også benytter sig af DBU’s 25-50-25 model:

25 % af tiden bør spillerne udfordres af spillere under deres eget niveau, 50 % af tiden af spillere på deres eget niveau og 25 % af tiden af spillere over deres eget niveau. 

Denne tommelfingerregel har vist sig, at kunne skabe et stimulerende og udviklende miljø.

 

Hvordan Niveauinddeler vi?:

Niveauinddelingen foretages i et samarbejde mellem årgangens trænere, hjælpetrænere og klubbens Udviklings- og talentansvarlige. Niveauinddelingen er baseret på 6 parametre:

Træningsparathed, Attitude, Teknik, Hurtighed, Koordination, Perception

 

Ikke alle børn scorer højt eller lavt på de samme parametre, kunsten er at koble de børn sammen, der er jævnbyrdige og have fokus på hvilke(t) parameter der skal arbejdes med individuelt hos hver spiller.

 

En niveauinddeling er IKKE statisk, men en løbende proces, nogle mister måske over tid noget af deres træningsparathed, mens andre udvikler sig hurtigt på hurtighed og koordination. Niveauinddeling er derfor også kunsten hele tiden at have den enkelte spillers udvikling og indsatspunkter i fokus, for at sikre at spilleren er på det rigtige niveau.

 

Forældre og forventninger

I en niveauinddelingsfase er det naturligt, at nogle forældre undrer sig over trænernes beslutning. Spilleren eller forældrene kan have en forventning om at de selv eller deres barn alt andet lige må være en A-spiller, eller at det at være B-spiller stiller for høje krav til barnet.

Tit og ofte er børnene godt selv klar over hvor på skalaen de ligger. Det har de fået erfaring med fra skolegården eller når de mødes med andre efter skole på banerne i Skovshoved IF. Men en niveauinddeling kan alligevel være det første opgør med barnet egen selvopfattelse;.

 

For at blive A-spiller i Skovshoved IF er det ikke nok at være en hurtig, teknisk dygtig hvis man ikke er træningsparat og kun kommer til træning engang imellem. Man bliver ikke nødvendigvis B-spiller selvom man kommer hver eneste gang, hvis man har udfordringer med koordination og teknikken, osv.

 

Det viser sig gang på gang, at trænerne i fællesskab rammer rigtigt når de niveauinddeler børnene efter de givne parametre. Dette skyldes at det er dem, der kender børnene bedst.

Trænerne ved hvor børnenes styrker og svagheder ligger, da det er dem, der har fulgt børnene og deres udvikling på banen i flere år.

Skovshoved IF opfordrer til at forældre og børn anerkender trænernes beslutning og støtter op om beslutningen, og måske i samarbejde lægger en plan for hvad der skal til for evt. at rykke et niveau op eller ned.

 

Det er vigtigt at forstå at Skovshoved IF IKKE niveauinddeler af hensyn til resultater, men af hensyn til børnenes udvikling.


Skema for mikro- og børnefodbold U6 til U10

For at følge anbefalinger fra DBU bedst muligt, vil følgende fordeling være retningslinjer for spillergrupper:

 

U6

U7

U8 25-50-25%

U9 25-50-25%

U10 Niveaudelt

Gruppe Blå

Gruppe Blå

Gruppe Blå

Gruppe Blå

Hold 1

Gruppe Hvid

Gruppe Hvid

Gruppe Hvid

Gruppe Hvid

Hold 2

Gruppe Grøn

Gruppe Grøn

Gruppe Grøn

Gruppe Grøn

Hold 3

 

 

Stævner:

Hvert hold bliver tilmeldt en KBU række hvor alle børnene får muligheden for at deltage. Kampene er i stævneform hvor man spiller 3 kampe og i løbet af foråret vil der være 5 weekender med stævner.

Ønsker man at deltage i flere oplyses dette til klubben, som så tilmelder flere.

 

Diverse betalingsstævner kan findes på www.staevner.dk og er direkte forældrebetalt. 

 

Alle børnene skal tilbydes lige mange muligheder for at komme med ud at spille stævner. Når jeres barn er med til stævne er det ud fra princippet om at spille mindst halvdelen af hver kamp. Vi tilstræber derudover at alle får lige meget spilletid uanset evner.

 

Trænerens rolle er at sørge for, at alle spiller lige meget og for rotation af pladserne.

Kamplederens opgave består i at dømme frispark, indkast, målspark, hjørnespark, trøste lidt, give gode råd og måske hjælpe med snørebåndene.

 

Hvis stævnet afholdes af Skovshoved IF skal der i forældregruppen også findes stævneledere som har ansvar for at modtage gæstende hold, opstille baner og mål, samt sikre at de nødvendige bolde og rekvisitter er tilstede under stævnet. Se mere under Det Gode Stævne

 

Der skal desuden bruges bil og chauffører til stævner – dette aftales fra gang til gang og koordineres blandt forældrene.

Først og fremmest er det vigtigt, at der altid er mindst én forælder eller anden voksen, som barnet har tillid til med til træning og kamp. Det er ikke sjovt for et barn på dette alderstrin at være alene, hvis der opstår behov for trøst eller andre problemer. Dette er forældrenes ansvar - ikke trænernes.

 

Man må som forældre meget gerne komme med ros og anerkendelse til børnene under træningen og kamp. Vi vil derimod ikke acceptere det modsatte eller instruktioner. Man råber aldrig ad kamplederne og/eller trænere, og respekterer altid deres beslutninger.

 

Under stævnerne opholder alle forældre på den ene sidelinje i god afstand til trænere og spillere.

Tænk på, at det er dit barn, der spiller fodbold - ikke dig!

Vær ikke for ambitiøs på barnets vegne - det kan ødelægge meget for barnet, holdet og trænerne.

 

Vi syntes, at det er en meget dårlig idé at fokusere på, om barnet scorer mål. Blandt andet kan det betyde, at barnet primært tænker i egen succes frem for holdets succes. I kan i stedet rose og anerkende barnet for eksempelvis en god aflevering eller en god arbejdsindsats. Det er noget, der vil bidrage både til barnets og holdets udvikling også på langt sigt.

Fokuser på de gode ting i spillet i stedet for på sejre og nederlag. Spørg til spillet i stedet for til resultatet.

 

5:5 stævner for U8 og U9

 • Mødetid er altid 30 min før første kamp
 • Spiller 5 mod 5.
 • Afvikles i stævneform.
 • Ingen resultater – under kampene bliver der talt mål, men resultatet bruges ikke til at finde en samlet vinder.
 • Hold, der er bagud med tre mål, må sætte én ekstra spiller på banen. Hvis holdet er bagud med seks mål, kan det have to ekstra spillere på banen og så videre.
 • Puljer á op til 4 hold – dvs. maks. 3 kampe pr. stævne Kampe á 2 x 10 minutter.
 • Banestørrelse 30 x 40 meter
 • Der spilles med målmand
 • Der spilles med indkast og hjørne
 • Spillerne giver hinanden hånden i midtercirklen inden kampen. Efter kampen giver man også hånd og siger tak for kampen.
 • Der skal udvises fairplay – venskabelighed, respekt og den rette ånd.

 

Udviklings-og talent ansvarlig:

Skovshoved Fodbold har ansat en Udviklings- og talent ansvarlig som skal hjælpe trænerne i klubben med at udvikle både deres og børnenes evner udi fodboldens verden fra u6 til u14.

Han er til rådighed på banerne hvor han vil supervisere træningen samt varetage specifiktræning der hvor det vurderes er nødvendigt MEN han har også en ugentlig ”kontor-tid” hvor man kan får stillet sine spørgsmål eller få hjælp til øvelser, struktur m.m.

Se opslag på fodboldkontorets dør mht. tiderne hvor han er til stede.

 

Bolde, rekvisitter m.m.

Årgangen får ved sæsonstart tildelt en bold pr. spiller/træner samt 2 x 6 veste og 1 sæt kegler pr. 18 spillere. Disse opbevares af trænerteamet enten privat eller i aflåst bur/skab man får tildelt i klubben.

Det er trænernes ansvar at der altid er bolde, veste og kegler til rådighed og at disse ikke bortkommer. Mister man en bold (hvilket jo sagtens kan forekomme), retter man henvendelse til fodbold@skovser.dk der så vil sende mailen videre til de boldansvarlige. 

Når sæsonen er afsluttet, afleveres bolde, kegler og veste (som selvfølgelig er blevet vasket) til fodboldkontoret mærket hvilken træner, der har afleveret dette.

Når ny sæson opstarter i august får men tildelt nyt.

I boldrummet er der yderligere rekvisitter, man kan bruge til træningen. Disse leveres tilbage på samme plads efter brug.

 

Kostpolitik

Det bedste, I kan give jeres børn med til træning og stævne, er vand og frugt. Der vil altid til træning være indlagt korte drikkepauser.

Til kampe/stævner medbringes sund madpakke og vand i drikkedunken. Slik, kager, sodavand og is er til EFTER sidste kamp er spillet men så skal der til gengæld også være masser af det ;-).

 

Sociale aktiviteter:

Det anbefales at årgangen arrangerer en juleafslutning samt en sæson afslutning.

Det er muligt at overnatte i klubben og fællesspisning i klubben restaurant er også vældig populært.

Forældregruppen nedsætter et udvalg som arrangere dette.

Årgangsbudget kan bruges af holdet, til stævner, sociale arrangementer eller ture i restauranten. Skal man på udlandstur eller alle spillere skal have is til afslutningsstævnet - Fantasien sætter grænser. Budgettet bliver oplyst til den årgangsansvarlige før hver sæsonstart.

 

Fodbold Fitness:

Hver mandag er der fodbold fitness på kunststofbanen som er forbeholdt klubbens trænere som mødes og spiller kamp imod hinanden. Det er en god mulighed for at både få rørt sig, spillet noget (god) fodbold samt danne netværk både i form af sit professionelle virke eller ”bare” som klubtræner hvor man kan få indblik i hvordan ” de andre” gør.

Pris pr. år : 250,00 kr ( og man spiller HELE året;-) )

 

Trænerpakker: (hvert andet år)

Hvert hold får tildelt trænerpakker afhængende af hvor mange spillere, hold og trænere en årgang har.

Hjælpetrænere får en gul NIKE trøje.

 

Trænerkurser:

Uanset om du lige er begyndt som forældretræner, har ambitioner om at blive dommer, eller har en drøm om at træne landsholdet en dag, så er der et uddannelsestilbud til dig fra DBU.

Skovshoved IF tror på, at udvikling og uddannelse er en investering i fremtiden for både dig og vores spillere.

Klubben afholder sine egne interne kurser:

3. lørdag i september Kl. 9-13: Begynder / Basis træner kursus på 4 timer med fokus på: Klubbens udviklings filosofi, Opbygning af en træning, (hvad er stationstræning), med fokusområder, øvelser og træningskultur.

2. lørdag i maj kl. 9-13: for lidt øvede på 4 timer med fokus på: Stationstræning med fokus på individuel tekniske og fysiske færdigheder, niveau inddeling og hvordan vi spiller kampe.

Disse 2 kurser afdækker faktisk det meste af et C-Licens forløb så man er godt klædt på til opgaven med at træne en masse glade børn.

 

 

SIF sangen:

”Solskin kan man altid finde

Bare der er en man holder af

Selvom man er fra Skovshoved

Er man ikke helt ved siden af”

Luk