Menu

Onsdag d. 11/5-2016

SIF FODBOLDSUDVALGSMØDE

Dato                 Onsdag d. 11/5-2016

Tid                   Kl. 19.30

Sted                  Krøyersvej, Fodboldkontoret.

 

Deltagere        Tom Gudmandsen, Lars Ibsen, Christian Eiholm Kjær, Thomas Frost, Jakob K. Frank H.

Afbud              Jakob Grandahl

Referent          Pernille

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af seneste referat

  Referatet godkendes. Bestyrelsen ønsker at opfølgning på pkt. 8 fremadrettet bliver et fast punkt på dagsordenen.

   

 2. Meddelelser fra Formanden v. Tom

  Tom oplyser at der er fundet en ny træner til U17 og at det er muligt at Jakob Jensen på sigt kan træne andre hold, herunder U19.

  Tom oplyser at det viser sig at trænernes nøgle virker til depotet, dette får han ændret via hovedkontoret da det ikke skal være muligt. Der har været indbrud i depotet hvilket har gjort at døren ikke har kunnet låses, det er dog ordnet nu.

   

 3. Meddelelser fra Administrationen v. Pernille

  Pernille oplyser at arbejdet med sæsonpakken fylder en del lige pt.

  Tom ønsker at kontoret er åbent torsdag aften. Pernille oplyser at såfremt der holdes åbent senere end 16.00 giver det god mening i forhold til at være synlig i klubben, men at administration ikke er mulig når der er mange medlemmer på kontoret.

   

 4. Meddelelser fra Kasserer v. Jakob G.

  Punktet udgår da Jakob ikke deltager i dagens møde

   

 5. Meddelelser fra udvalg:

   

 1. Trænerkontrakter v. Tom

  Status på: Tom udfærdiger de kontrakter der mangler

  Der er stadig udestående omkring nogle enkelte kontrakter, herunder Andreas Mortensen og pigetrænerne. Tom oplyser at det er Pernilles opgave at få skrevet kontrakter og FU’s ansvar at indgå disse.

   

 2. Økonomi og struktur v. Christian og Lars

  Status på: Jakob G sørger for at udfylde regnskabsarket med udgifter og indtægter på alle årgangene.

  Regnskabsarket er ikke udfyldt og Christian har derfor udarbejdet et nyt ark der tager udgangspunkt i de oplysninger man har haft til rådighed; kontingentsatser, trænerlønninger og årsregnskabet for 2015. Dette skema vedhæftes og viser hvorledes indtægter og udgifter fordeler sig på de forskellige årgange og hold.

  Christian opfordrer til at skemaet gennemgås med Jakob G. for at sikre rigtigheden af tallene.

   

 3. Kontingentsatser v. Frank

  Status på: Pernille udarbejder en oversigt over kontingentsatser på alle årgange)

  Der er udarbejdet en oversigt over kontingentsatser og Frank oplyser at fra 2017 kunne kontingentsatserne og sæsonpakkerne se således ud:

U6-U7 kr. 600 inkl. 1 trøje eller hel

U8 kr. 1.200 inkl. 1 sæt tøj

U9-U17 kr. 1.800 + sæsonpakke

U19 og resten af senior inkl. gammelmandsholdet kr. 2.400 (kan diskuteres om det skal være 2.200 eller kr. 2.000) og uden sæsonpakke.

Halv pris til hold på særlige vilkår, fx. kr. 1.200 for Victors hold o.l.

Tom oplyser at alle ændringer skal ind over hovedbestyrelsen og at ændringer derfor først kan ske fra januar 2017

 

 1. Boldrummet v. Thomas

  Status på: Tom sørger for at fordele skabe/bure/nøgler/veste og bolde til alle årgange/cheftrænere.

  Dem der skal have skabe har nu fået skabe og bolde og der vil efter sommerferien blive fordelt bure til dem der ikke har skabe. Tom opfordrer til at der købes nye hængelåse med mindst én hovednøgle. Dette vedtages. Der er nu ryddet op og indkøbt veste; gule til de små, orange til senior og grøn til ungdom. Vestene hænges i boldrummet, men skulle de enkelte årgange ønske egne veste kan de få det. Bolde uddeles efter sommerferien Tom oplyser at der bør stå 3 kasser til overskudsbolde hvoraf den ene skal bruges til gamle/ødelagte bolde. Alle 5’er bolde er nu delt ud.

   

 2. Ungdomsarbejdet v. Lars og Christian

  Status på: Lars gennemgår ansvarsområder med Jan

  Ansvarsområder er gennemgået med Jan og disse træder i kraft når ny aftale skal indgås efter sommerferien.

  Planen for U6-U14 er sendt rundt og godkendes i bestyrelsen.

  Der er lavet udkast til ungdomstræner-pamflet og denne godkendes også. Der arbejdes pt videre på sponsoroplæg til børne- og ungdomsholdene.

   

 3. Sæsonpakker v. Pernille

  Status på: Pernille finder løsning på automatisk opkrævning af sæsonpakker i KM

  Status på: Tom og Lars finder design til 17/18-sæsonpakkerne.

  Der er nu sendt mail til alle berørte medlemmer om at SIF opkræver sæsonpakken/afdelingskontingent automatisk pr. 1/6-16 og det nye design af spillertøj er fundet. Der bliver dog kun en enkelt pakke i år i modsætning til sidste år da træningsdragten fra sidste år er udgået og dette års model er meget dyrere. Det bliver dog muligt for medlemmerne at købe træningsdragten separat. Pernille får hjælp af en frivillig Birgitte Menke til at påføre alle medlemmer afdelingskontingentet da det er vedtaget at dette skal ske centralt.

   

 1. Diverse

 • Fotografering

  Punktet skubbes til næste møde?

 • Flygtninge

  Tom oplyser at kommunen ikke kan bidrage med ressourcer i forhold til flygtninge og Pernille opfordrer til at vi på nuværende tidspunkt ikke kaster os over flere projekter men håndterer alle henvendelser ens, hvad enten der er tale om en flytning eller en ikke flygtning. Dette er der enighed omkring.

 • Biograftur

  Dette skubbes til næste møde, men Pernille undersagen nærmere.

 • Bilag fra SIFFEN

  Tom oplyser at SIFFEN er blevet informeret om at alle bilag fremover skal underskrives af den der bestiller noget/navn og at alle bilag skal afleveret på fodboldkontoret.

 • Trænerkurser

  Lars har lavet et oplæg til håndtering af træneruddannelse hos DBU. Dette godkendes. Det aftales at Lars og Pernille udfærdiger en kontrakt der skal benyttes til de trænere der skal på DBU-træneruddannelse.

   

 1. Hvad er besluttet/aftalt.

 • Det aftales at Lars og Pernille udfærdiger en kontrakt der skal benyttes til de trænere der skal på DBU-træneruddannelse.

 • Pernille laver kontrakt til pigetrænerne.

   

 

Luk