Menu

Ansvarsområder Trænere og Ledere SIF

 

 

SIF-Fodbold, en frivillig idrætsforening.

Med ganske få undtagelser er alle fra holdledere, årgangsansvarlige, trænere over bestyrelsesmedlemmer, ulønnede i SIF-Fodbold og for at få en velfungerende fodboldklub, er det derfor af yderste vigtighed, at forældre støtter op om deres børn og de frivillige forældre, der har taget opgaven at træne børnene.

En velfungerende årgang kræver forældreengagement og selvom du måske ikke har en aktiv rolle som træner, assistenttræner, holdleder eller årgangsansvarlig, så støt op omkring trænerne og husk at det netop er disse frivillige, der bruger deres fritid på at sikre at dit barn kan spille fodbold.

 

Det forholder  sådan i SIF-Fodbold, at der ingen nye hold eller en ny årgang oprettes, uden der er frivillige forældretrænere og en årgangsansvarlig tilknyttet holdet, så meld dig gerne som frivillig i SIF.

  

For at få en velfungerende årgang er følgende funktioner på en årgang nødvendige:

 

1 Årgangsansvarlig for hele årgangen

1 Holdleder pr. hold

1 Træner pr. ca. 15-17 børn

2 Hjælpetrænere pr. træner

En årgang bør kun bestå af max. 3 hold, for at sikre at alle kan være på banerne på samme tid.

 

Skulle du ønske en mere fast funktion i klubben så meld dig gerne som:

 

Træner

 • Trænerens opgave er at lede holdet/årgangens træning. Træneren skal tage udgangspunkt i spillerens aktuelle niveau og alder og sørge for at børnene udvikler sig hensigtsmæssigt i henhold til klubbens vedtægter, spillestil og træningskultur.
 • Træneren skal forberede og strukturere en træning med kvalitet, glæde og udvikling.
 • Træneren skal være tilstede til træning så ofte som muligt og selv finde afløsere blandt hjælpetrænerne eller årgangens øvrige trænere såfremt man er forhindret i at komme.
 • Træneren skal coache børnene til så mange kampe som muligt og finde afløsere til de kampe hvor man er forhindret i at deltage. Træneren har endvidere ansvaret for at hjemmestævner arrangeres og at der findes en dommer til hjemmekampene. SIF sørger for DBU-dommere når der spilles 11M i ungdomsrækkerne.
 • Træneren skal endvidere sørge for at spillerne har bolde inden træningen og sikre at alle bolde efter træning fyldes med luft og lægges på plads og at boldrummet altid efterlades pænt.
 • Træneren skal støtte op omkring den struktur og målsætning der er fastlagt i SIF-Fodbold for at sikre at klubben indfrier sine målsætninger, både de sportslige og de sociale.
 • Træneren skal i samarbejde med klubbens talent-og udviklingsansvarlige lave træning- og udviklingsplaner for det enkelte barn og årgangen og derefter sørge for at planerne bliver kommunikeret ud til hjælpetrænerne og ført ud i livet.
 • Træneren har en vigtig rolle i klubbens trænermiljø og tager ansvar for sin egen udvikling og SIF-Fodbold forventer at en træner har det sjovt med børnene, er villig til at lære og lære fra sig.

SIF sørger for at tilbyde alle interesserede trænere træneruddannelse via DBU og alle trænere vil blive vejledt og coachet af klubbens talent- og udviklingsansvarlige. SIF tilbyder endvidere frikontingent og trænertøj til alle faste trænere i henhold til afdelingens vedtægter.

Hjælpetræner

 • Hjælpetrænerens opgave er i samarbejde med træneren at sørge for at børnene udvikler sig hensigtsmæssigt i henhold til klubbens vedtægter og spillestil.
 • Hjælpetræneren skal understøtte træneren til træning og varetage træningen alene i de tilfælde hvor træneren er forhindret.
 • Hjælpetræneren kan endvidere benyttes som dommer i hjemmekampe eller stævner holdt i klubben for at give træneren tid til at coache spillerne.
 • Hjælpetræneren skal endvidere coache børnene i de kampe hvor holdets primære træner er forhindret.
 • Hjælpetrænerens opgave er endvidere at hjælpe træneren med at sørge for at spillerne har bolde inden træningen og sikre at alle bolde efter træning fyldes med luft og lægges på plads og at boldrummet altid efterlades pænt.
 • Hjælpetræneren skal understøtte træneren i at trænings- og udviklingsplanerne for holdet bliver ført ud i livet. 

SIF sørger for at alle hjælpetrænere bliver vejledt og coachet af klubbens talent- og udviklingsansvarlige.

 

Årgangsansvarlig

 • Den årgangsansvarlig er bindeled mellem klubben og trænere, holdledere og forældre, samt det naturlige samlingspunkt for en årgang.
 • Som årgangsansvarlig er det din opgave at videreformidle informationer fra klubben til alle trænere/holdledere på årgangen og formidle information fra årgangen til kontoret. 
 • Den årgangsansvarlige er endvidere kassemester såfremt en årgang har en fælleskasse til arrangementer.
 • Den årgangsansvarlige er administrator på årgangens kommunikationssystem; Holdsport eller KampKlar og er i samarbejde mellem trænerne og kontoret med til at sikre, at alle spillere på årgangen er meldt ind i klubben og har købt den obligatoriske sæsonpakke.
 • Den årgangsansvarlige skal sammen med cheftræneren afgøre, hvilke trænere der skal have frikontingent og hvilke trænere der skal have trænertøj i de tilfælde hvor klubben ikke kan tilbyde alle trænere på årgangen frikontingent og trænertøj.
 • Den årgangsansvarliges opgave er endvidere at fordele opgaver til holdledere/forældre når det er nødvendig.

Kontoret sørger for at den årgangsansvarlige er klædt på til opgaven og sikrer at den årgangsansvarlige får de informationer der er nødvendige for at kunne varetage funktionen løbende, fx deadline for turneringstilmelding mm.

Holdleder

 • Holdlederen er omdrejningspunktet, der får holdet til at fungere og giver træneren frihed til at træne børnene.
 • Holdlederen er trænerens og den årgangsansvarliges forlængede arm; den praktiske person på holdet.
 • Holdlederens opgaver er at have styr på alt det praktiske omkring holdet, alt det der ikke har med træning og kamp at gøre fx sikre at der er forældrekørsel til kampe, at nogen bager kager til stævner, at lave aftaler med SIF's restaurant omkring fællesspisning osv. 

 

Forældremøder

Vi opfordrer til, at der afvikles et forældremøde ved opstart af en sæson. Her kan diverse praktiske oplysninger gives, og det er desuden en god lejlighed til at møde forældrene og få en god dialog. Fodboldudvalget er gerne repræsenteret ved mødet, hvor de kan fortælle om alle de ting, der rører sig i klubben (stævner, hjælpere m.m.). Lokale til møde kan bookes via fodbold@skovser.dk

 

 

DBU Trænerlounge  C-licens   B1-licens   B2-licens  M-licens  

Luk