Menu

Nyttig Viden for Trænere og Ledere i SIF-Fodbold

image

Kære træner og leder i SIF-Fodbold

 

Herunder følger nyttig viden for dig som er ny eller dig som er ny eller blot lige skal have genopfrisket de forskellige områder.

 

Oprettelse i Klubmodul

Det første du som frivillig i SIF skal gøre, er at oprette dig som medlem i Klubmodul som er klubbens medlemsdatabase. I klubmodulet tilmelder du dig holdet 'Trænere og frivillige" som naturligvis er gratis. Under bemærkninger skal du skrive hvilken årgang du er tilknyttet, og hvilken funktion du har. Fx træner, assistenttræner, årgangsansvarlig mm.

Herefter vil kontoret sørge for, at du bliver oprettet hos DBU og tildele dig de rettigheder, der følger med din funktion. Du modtager et password til DBU, og kan derefter komme ind på dit hold/profil via MitDBU og her kan du endvidere uploade dit billede, så det kommer på vores hjemmeside.

 

Nøgle til SIF

Kontoret sender dig efter oprettelsen i Klubmodul en invitation til at bestille en nøgle til boldrummet, omklædningsrummene, fodboldkontoret og multihallen. Denne nøgle koster ikke noget, men såfremt den ikke bliver leveret tilbage når du stopper i klubben, vil du blive opkrævet et gebyr på 200,-.

Nøglen skal afhentes personligt på SIF's Hovedkontor. Se åbningstiderne her.

 

Børneattest

Alle frivillige i SIF skal have en børneattest og du skal derfor kontakte SIF's fodboldkontor eller SIF's hovedkontor og oplyse os om dit personnummer. Derefter ansøger vi om børneattesten hos Rigspolitiet. For at kunne få din attest udleveret, skal du via din e-boks acceptere, at vi indhenter den.

Læs mere om børneattesten https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/boerneattest/

 

Rekvisitter og bolde

Der er ikke ansat nogen i SIF til at varetage opgaven omkring oprydning af bolde, mål, veste, kegler osv. Denne opgave er et fælles ansvar, og du skal derfor være med til at sikre, at alt bliver ryddet op efter brug. Du skal efterlade boldrummet og banerne, som du selv ønsker at modtage det.

Hver årgang får i august udleveret et antal bolde, veste og kegler baseret på hvor mange medlemmer der er på årgangen. Hver årgang har bure i boldrummet der er aflåst og trænerne har nøgler hertil. Smides der bolde mm. væk, udleveres der ikke nye, så pas på jeres ting, og få børnene til at hjælpe med at rydde op.

Det er trænerne og hjælpetrænernes ansvar at der bliver fyldt luft i boldene både før og efter træningen, børnene må gerne hjælpe til, men børnene har som udgangspunkt ikke adgang til boldrummet uden opsyn.

Våde og beskidte overtræksveste skal ikke smides i boldrummet, men lægges foran døren til vaskeriet.

Tages der SIF-bolde med til fx udekampe, skal disse returneres så hurtigt det er muligt, da boldene ellers mangler til træning.

Fløjter udleveres på Fodboldkontoret.

 

Reservation af lokaler

Ønsker du at holde spillermøde kan Fodboldkontoret/Taktikrummet frit benyttes. Ønsker du et større lokale, kan bestyrelseslokalet på 1. sal reserveres via hovedkontoret på skovser@skovser.dk

 

Træning udenfor SIF

I vinterperioden trænes der i Gentofte Idrætspark, på Skovshoved Skole og på Skovgårdsskolen.

På Gentofte og Skovgårdsskolen er der altid åbent på vores træningstider, så nøgle er ikke nødvendig, der er til gengæld ingen rekvisitter, de skal hentes og afleveres i SIF inden og efter træning.

På Skovshoved Skole skal der bruges en nøgle, denne udleveres på Fodboldkontoret, her er der til gengæld rekvisitter og mulighed for at fylde bolde med luft.

De sale og haller SIF får tildelt er ikke store nok til alle, så vær opmærksom på dette når der planlægges træning på Skovshoved Skole og på Skovsgårdsskolen.

 

Ændring af tidspunkt for DBU-Kamp

Skulle det skal at en kamp ikke kan afvikles på det planlagte tidspunkt, skal kampen flyttes via fodboldkontoret og KlubOffice. Ifølge turneringsreglementet kan en kamp ikke flyttes senere end 3 dage før kampstart. Kontakt kontoret for et dato hvor kampen kan afvikles, kontakt derefter modstanderen og få accept og herefter sørger kontoret for at sende en kampændringsanmodning af sted til DBU.

 

Banebooking til ekstratræning eller træningskampe

Banebooking kører via DBU's KlubOffice. Det er for nærværende ikke muligt at publicere denne kalender og kontoret arbejder på en løsning, så alle vil kunne se hvornår der er ledige banetider. Indtil der findes en løsning, skal der sendes en mail til fodbold@skovser.dk med en forespørgsel på en ledig banetid og kontoret vil herefter give besked om mulige tider.

 

Hjemmestævner og kampe

Det er trænerne selv der i samarbejde med den årgangsansvarlige, holdledere og forældre der står for afviklingen af hjemmestævner og kampe. SIF tilbyder at bestille dommere i alle 11M's kampe, disse bestilles via fodboldkontoret. I 'Døm selv'-kampe udpeger træneren en dommer. Mål og bolde og veste ordnes af trænerne. Læs evt. mere om det gode stævne her. Hjemmeholdet bør til alle tider spilles den sidste kamp selv.

 

Udestævner

Hvert hold får af klubben betalt 2 x indendørs samt 2 x udendørs stævner. Hver årgang skal selv holde regnskab med antallet af stævner og der skal indsendes udgiftsbilag til fodbold@skovser.dk Udbetaling af udgifter sker via SIF's hovedkontor efter godkendelse på Fodboldkontoret.

Alle andre stævner, rejser osv. er forældre/sponsor finansieret og klubben skal altid orienteres om deltagelse i internationale stævner. Der kan ved deltagelse i større internationale stævner altid søges om tilskud fra følgende instanser:

Skovshoved Fodbold Erhvervsklub og SIF's venner. Ansøgningen udfyldes af træneren/årgangansvarlige og sendes til fodbodl@skovser.dk der sørger for at sende den videre.

 

Gavekort til Siffen.

Hvert hold har ret til 2 gavekort af 300.- pr. gavekort, til brug i klubbens restaurant. Pengene kan benyttes til f. eks afslutninger eller anden social aktivitet. Gavekortene kan rekvireres hos administrativ leder.

 

Udfyldelse af Holdkort

Fra U11 skal der udfyldes holdkort via DBU. Dette er obligatorisk og såfremt et holdkort er forkert eller slet ikke udfyldt, sender DBU en regning til SIF. Læs mere om holdkort her.

 

Frikontingent

Vi tilbyder som udgangspunkt vores faste trænere og årgangsansvarlige på årgangene over U8 et frikontingent efter de af SIF fastlagte kriterier. Vi kan af økonomiske årsager ikke tilbyde alle et frikontingent, så læs om retningslinjerne her.

 

Trænertøj

Vi tilbyder endvidere vores faste trænere træningstøj på årgangene over U8 hvor børnene starter til DBU-stævner. Igen er det ikke alle der af økonomiske årsager kan få udleveret trænertøj og trænertøjet er forbeholdt de mest aktive trænere der deltager i stævner mm. Læs mere om retningslinjerne her. Såfremt du tilbydes trænertøj, vil du modtage en invitation via Klubmodul hvorefter du kan bestille tøjet elektronisk. Tøjet udleveres på Fodboldkontoret. 

Trænertøjet er gult, og det er der en årsag til. Den gule farve sikrer, at børnene og deres forældre aldrig er i tvivl om hvem og hvor træneren er. SIF-Fodbold forventer at såfremt tøjet er udleveret, at det også benyttes, både til træning men ikke mindst ved kampe og stævner.

 

Download som Word

 

Luk