Menu

Udviklings-og Talentansvarlig U6-U14

 

SIF's Udviklings- og Talentansvarlige U6-U14 har ansvaret for:

 

 • Opsætning af det rigtige træner/lederbemanding pr. årgang som beskrevet i strukturplan
 • Vurdere det aktuelle trænerbehov for hver årgang og sikre at trænerne lever op til klubbens krav.
 • Organisering af aldersrelateret træning samt udvikling/sparring med klubbens frivillige trænere i forbindelse med klubbens spillestilskoncept.

 

 • Skabe gode sociale rammer og ”skovserånd” (klubfølelse)
 • Fastholdelse af spillere og ledere – skabe en attraktiv klub som folk søger til og ikke væk fra!

 

 • Deltage i spiller/forældremøder på årgange (1 pr. årgang pr. år)
 • Klargøre spillere/forældre fra børnefodbold til ungdomsfodbold
 • Være opmærksom på evt. problemer i div. årgange og løse disse inden det bliver et ”problem”. Her kan/skal Fodboldudvalget involveres.
 • Være bestyrelsens mand på banerne som hjælper forældre/spillere/trænere med at føre klubbens retningslinjer ud på banerne jævnfør strukturplanerne.

 

 • Opstart af U6 - træne og rekruttere forældretrænere. 3. uge i august til efterårsferien - 1 træning om ugen.
 • Opdele U6 i mindre hold a 12-15 spillere med min 2 forældretrænere pr hold fra efterårsferien.
 • Løbende supervisere U6 frem til påske
 • Supervisere/deltage i træning af U7 i maj/juni med henblik på opdeling af nye grupper fra U8, 25/50/25
 • Supervisere/deltage i træning af U9 i maj/juni med henblik på opdeling af 1./2./3. hold fra U10 (mere fast niveaudeling men stadig sørger for at trænerne har fokus på 25/50/25 i træning og kamp)
 • Organisering af specifik træning for de træningsparate fra U10 – U14
 • Sparre med den ansvarlige for U15 og opefter.
 • Organisere Skovser Camp og Mini Camp og sætte ”hold” dertil og få arrangementet beskrevet så andre kan på et tidspunkt kan tage over
 • Ønsker enkelte trænere at videreuddanne sig indstiller den udviklings- og talentansvarlige relevante trænere, herefter tager Fodboldudvalget stilling både mht. til behov og budget.
 • Informere bestyrelsen i væsentlige hændelser fra hverdagen.
Luk