Menu

Træningskultur

image

 

Træningskultur i SIF

 

Krav,kærlighed og konsekvens

 

SIF vil gerne indføre en fast træningsrutine til alle børnehold, begyndende med U6.

En plan for årgangen udarbejdes af cheftræner, sammen med den udviklingsansvarlige og forelægges for resten af trænerteamet.

Træningsplanen skal indeholde både teknisk, taktisk, fysisk og mental træning og træningen skal systematiseres således at SIF-Fodbold får et trygt udviklingsmiljø.

Generelt skal træningen bestå af minimum 75 % teknisk træning.

Vi vil gerne udvikle hele atleter, hele mennesker, og fodboldspillere med stærke individuelle fodboldfærdigheder, offensivt såvel som defensivt, teknisk såvel som taktisk.

 

Vi er en frivillig fodboldklub og ikke en pasningsordning forstået således at vi forventer at forældre er aktive omkring deres børns fodbold.

 

Vi kræver noget af os selv og stiller krav til spillerne:

Man møder til aftalt tid.

Man opfører sig ordentligt.

Man respekterer træneren, hører efter og gør hvad der bliver sagt.

 

Vi ønsker at spillerne har fælles omklædning; I SIF klæder vi om sammen, både før og efter træning og før og efter en kamp. Det er her spillerne lader op og her de spænder af. Dette er et krav fra klubbens side, startende fra U7, men meget gerne før.

Trænerne møder i god tid, minimum 15 min. før træningsstart, og er godt forberedte til træningen. Det forventes at trænerens påklædning er fodboldrelevant.

Spillerne forventes at møde i lige så god tid og hvis man kommer for sent, må man vente. Der skal tages en dialog med spillerne om rettidigt fremmøde og hvis det gentager sig, skal forældre kontaktes.

Man kan oprette en bufferzone til de børn, som ikke er træningsparate og har brug for en lille pause.  

Vi siger altid goddag og farvel til hinanden ved et fast håndtryk.

Husk at bruge:

Sund fornuft, God planlægning, Kommunikation og Klare holdninger

 

Før

Vi ser gerne at spillerne selv varmer op ca. 15 min. Før træningsstart, se opvarmningsprogram, 2 spillere vælges og står for opvarmningen, en uge af gangen.

1. Diverse gear hentes og skal være klar inden træningen starter

2. Opstilling af stationen udføres af trænerne mens spillerne varmer op

 

Under

3. Alle mødes i rundkreds, giver hånd, får information om træningstema, hvem gør hvad  og hvad skal der arbejdes med til træningen. Man står tæt samlet og laver kampråb etc.

4. Spillerne deles op, 8-12 pr. rundkreds, diverse tekniske øvelser, inderside, 1. Berøring, spil og bevægelse, temposkift etc.

5. Stationstræning, tema, evt. niveau inddelt, antal stationer bestemmes af, tema og antal trænere.

 

Efter 

6. Oprydning, husk mål skal stilles på plads og der skal laves udstrækning.

7. Rundkreds, feedback, hvad lærte i, hvem står for opvarmningen næste gang, ryste hånd, tak for i dag.

8. Alt gear på plads i boldrummet.

9. Træner refleksion, hvad var godt, hvad kan gøres bedre, hvem skal der arbejdes ekstra med, er udviklingen tilfredsstillende, for årgangen og den enkelte etc.

 

 Her kan du læse mere fra DBU. Trænermappe1, Trænermappe2Trænermappe3

 

 

Luk